Göndərilib

YENİ: Bach “C-də prelude” əlavə olunmuş məktublarla | Professional Piano Səhifəsi Musiqi | Orijinal və Qoşulmamışdır

Əlavə Məktublu Piano Səhifəsi Musiqisi
sevgi yayılmışdır

JS Bach's C-də müqəddimə Mayor Notlar ilə - Piano üçün oxunması asan vərəqli musiqi

Ön söz C,  JS Bach tərəfindən yazılmışdır Yaxşı Temperli Klavye, Bir KitabC-də müqəddimə eyni zamanda fortepiano ifaçıları və dinləyiciləri üçün cazibəsini heç vaxt itirməyəcək son dərəcə populyar bir əsərdir.

Bu Bach fortepiano musiqi notunun hər notu E, D #, A kimi musiqi hərf adı ilə etiketlənmişdir ... Əlavə edilmiş hərflərə yer ayırmaq üçün bəzi işarələr (dinamiklər və s.) Buraxılmışdır.