Məktublarla fortepiano vərəqi musiqisi

KENT İLƏ PİANO: Daha asan oxunması üçün hərfləri əlavə edilmiş fortepiano nota musiqisi. Məktub yazıları ənənəvi 7 hərfli musiqi əlifbasından olanlardır. Qərb musiqisində hər nota əsas hərf adı ilə yanaşı təsadüfən də istinad edilir: E, F #, Bb təsadüfən və təsadüfi olmayan hərf adlarına nümunədir. Eksklüziv Saz Aranjimanları PLUS Tam Orijinal Klassik Parçalar. Bethoven, Bach, Debussy, Scott Joplin, Ənənəvi, Bayramlar, Toylar, Xüsusi Bayramlar daxil olmaqla. Caz və Blues. Carol of the Bells, Silent Night və s. Kimi tədbirlər.

1 nəticələri 12 17-Göstər

1 nəticələri 12 17-Göstər