Dan sylw

'Clair de Lune' | Cerdd Daflen gyda Llythyrau a Nodiadau Ynghyd | Darn cyfan | Cerddoriaeth ddalen PDF

Taenwch y cariad

Cyhoeddi 'Clair de Lune' — cerddoriaeth ddalen piano proffesiynol gyda nodiadau a llythyrau gyda'i gilydd!

Mae darn piano bythol a hynod boblogaidd Claude Debussy, Clair de Lune, yn adnabyddus ledled y byd. Mae ei darddiad yn cynnwys dylanwadau o farddoniaeth, cerddoriaeth cyfnod Bach (y cyfnod Baróc), ac ysgol artistig Argraffiadaeth.

 

A yw 'Clair' o Clair de Lune enw person? Os felly, pwy yw'r person hwnnw?

Y 'Clair' yn y teitl Clair de Lune yn Nodyn cyfeirio at berson.

parhau i ddarllen “'Clair de Lune' | Cerdd Daflen gyda Llythyrau a Nodiadau Ynghyd | Darn cyfan | Cerddoriaeth ddalen PDF”

Dan sylw

Cerddoriaeth Daflen Für Elise gyda Llythyrau a Nodiadau Ynghyd | PDF | Darn Cyfan | Bagatelle Rhif 25 mewn A Lleiaf

Taenwch y cariad

Cerddoriaeth ddalen 'Für Elise' gyda llythyrau a nodiadau gyda'i gilydd.

'Bagatelle No. 25 in A-minor' gwreiddiol, cyflawn a digyfnewid Ludwig v. Beethoven.

Gall labeli nodiadau llythyrau ar gerddoriaeth ddalen fod yn hynod ddefnyddiol, weithiau bron yn anhepgor, i bobl sydd â phrofiad cyfyngedig o ddarllen cerddoriaeth, a/neu sydd heb fynediad at athro, a/neu sydd â symudedd cyfyngedig, neu rwystrau dysgu o unrhyw fath.

MWY O GERDDORIAETH DAFLEN YMA

parhau i ddarllen “Cerdd Daflen Für Elise gyda Llythyrau a Nodiadau Ynghyd | PDF | Darn Cyfan | Bagatelle Rhif 25 mewn Mân”

Dan sylw

Gwersi Piano Gleision Am Ddim: Astudiaeth mewn Piano Gleision - Canolbwyntio ar Ddeuddeg Lic

Taenwch y cariad

Croeso i Astudiaeth mewn Piano Gleision!

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae hon yn astudiaeth fanwl o ddeuddeg llyfu blues, gydag awgrymiadau cymorth chwith helaeth. Archwilir pob llyfu / riff yn fanwl, gan gynnwys amrywiadau, byseddu, awgrymiadau chwarae, a chefnogi theori cerddoriaeth.

Yn fwy na dim ond dysgu'r nodiadau trwy rote, cewch gipolwg ar y patrymau, y graddfeydd, y cordiau a'r ysbeidiau dan sylw, gan gynnwys sut i drawsosod pob llyfu.

O ganlyniad, bydd pob llyfiad yn cael ei feistroli fel DEUNYDD RAW ar gyfer amrywiadau diddiwedd, gyda chymwysiadau mewn llawer o leoliadau cerddorol (genres).

Mae llyfu # 10 y grŵp hwn mewn gwirionedd yn fwy na llyfu; yn hytrach, mae'n rhoi rhigol agoriadol 12 bar dwy law cyflawn i chi, gan gynnwys patrwm chwith i gynnal eich llyfu trwy gydol eich unawd.

Taflen Cerddoriaeth

Gall myfyrwyr lawrlwytho ac argraffu cerddoriaeth ddalen ddewisol ar gyfer nifer o'r llyfu. Mae yna hefyd ddarn unigol enghreifftiol gyda chyflwyniad 12 bar, ac yna unawd piano 12 bar sy'n cynnwys llyfu o'r dosbarth.


  • MAE'R CWRS HON AM DDIM I YMWELWYR PAN FYDD YN GOLYGU YMA YN UNIG. SUT FELLY, POB CYNNWYS GWREIDDIOL AR PIANOWITHKENT.COM GWEDDILLION DEUNYDD COPYRIGHTED, AWDURDODIR AR GYFER DEFNYDD PERSONOL YN UNIG, AC YW NI AWDURDODIR AR GYFER DOSBARTHU, YN UNIGOL YN AWDURDOD YN UNIG, YN YSGRIFENNU, GAN KENT D. SMITH O PIANOWITHKENT.COM.
  • Piano Gyda Chaint yn Nodau Masnach Cofrestredig yr UD.
  • Diolch am eich cefnogaeth barhaus i addysg am ddim!

Gan Gaint. D. Smith o Piano gyda Chaint. (c) 2010. (c) 2021. Cedwir pob hawl.

 


YR ASTUDIAETHAU DEWIS LICK


Un

parhau i ddarllen “Gwersi Piano Gleision Rhad ac Am Ddim: Astudiaeth mewn Piano Gleision - Canolbwyntio ar Ddeuddeg Licks”

Blues Lick #5: “Ba-do-dee-you Bop” - O 'Astudiaeth mewn Piano Gleision' gyda Kent Smith

Taenwch y cariad

YN ÔL I BRIF DUDALEN Y CWRS

< Blaenorol – Lic #4

Nesaf - Lic #6 >


Croeso nol!

Heddiw rydym yn cyflwyno Lic Rhif Pump, a elwir yn ffurfiol yn “Ba-do-dee-chi Bop” llyfu. Dyna derminoleg academaidd yn y fan yna, a gwyddoch nad fi a’i lluniais.

Ond o ddifrif, am yr enw hwn, yr wyf yn amlwg wnaeth colur: Fel gyda Lick #2, enwais y llyfu hwn gyda sillafau sy'n cyfateb i bob nodyn o'r patrwm, fel y gallwch canu enw'r llyfu wrth i chi ei chwarae, sy'n ffordd wirioneddol dda o gael y teimlad ohono. Efallai yr hoffech chi ddarllen disgrifiad y wers ar gyfer Lick # 2 am fwy o gipolwg ar y syniad canu hwnnw.

Mwynhewch!

parhau i ddarllen “Blues Lick #5: “Ba-do-dee-you Bop” - O 'Astudiaeth mewn Piano Gleision' gyda Kent Smith”

Y Tetrachord Rhyfeddol: Sut i Ddelweddu Unrhyw Raddfa Fawr ar Unwaith

Taenwch y cariad

Sut i “Ddysgu'n Barhaol” Pob Graddfa Fawr gan ddefnyddio'r Tetrachord Mawr

GWERS FIDEO gyda KENT


Hei Folks!

Dyma Kent Smith o 'Piano With Kent.'

Rwyf wedi cael llawer o adborth hapus am y wers hon, byth ers i mi ei phostio gyntaf ar YouTube. Yn y bôn, mae pobl yn dweud mai dyma'r ffordd hawsaf y maen nhw wedi'i chael i ddysgu nodiadau pob un o'r deuddeg graddfa fawr, yn gyflym ac yn ddi-boen. Dysgais am tetrachords yn fy nosbarthiadau theori coleg, ac rwyf wedi eu cael yn “gyfrinach” ychydig yn hysbys ar gyfer trefnu meddyliau rhywun am raddfeydd a moddau. Gadewch imi wybod beth yw eich barn chi!

Piano Blues Lick #7: Y 'Fflat-Three to Five'

Taenwch y cariad

Gleision y Gleision # 7: Fflat-Tri i Bump Patrymau - O 'Astudiaeth mewn Piano Gleision'

Tiwtorial blues fideo yn disgrifio patrwm llyfu amlbwrpas ar gyfer piano jazz a blues.


Helo!

Y gyfres fer jazzy hon o nodiadau cromatig, yr wyf yn galw'r Fflat-3 i 5, yn fynegiant cyfarwydd yn y Gleision. Mae hyn yn hawdd math o lyfu (gallwch chi newid y llyfu yn hawdd iawn) i'w glywed mewn triliwn o alawon jazz a blues prif ffrwd, yn ogystal ag ym mhob cerddoriaeth gysylltiedig, unrhyw beth sydd â chyffyrddiad hyd yn oed â Blues Inflection.

Sy'n meddwl, fe allech chi alw hyn yn ystrydeb. 

Yn y Gleision, gallai chwaraewr byrfyfyr (arweiniol) gwregyswch ystrydeb, neu ddeg, i roi gwybod yn benodol i wrandawyr ble maen nhw:  “Rydych chi yn y Gleision, diolch yn fawr iawn!”  Unrhyw bryd y byddwch chi'n mentro i diriogaeth blues hynod wreiddiol, mae ystrydeb yn lle gwych i ddod adref iddo!

GWERS # 7 - Tiwtorial FIDEO

Gwers Improv Jazz: Drill Neis gan ddefnyddio “Tonau Dull” | Fideo Tiwtorial Jazz Am Ddim

Taenwch y cariad

 


GWERS Y FIDEO ~~ JAZZ IMPROV Tiwtorial ~~ YMARFERION JAZZ


Helo pawb!

Y 'dril' jazz yn y fideo hwn yn cael ei arddangos ar fysellfwrdd, ond - wrth gwrs - gellir ei gymhwyso a'i ymarfer ar unrhyw offeryn, neu lais arall.

Patrwm wedi'i seilio ar gord yw hwn y byddwn yn ei ddefnyddio ac yn ei addasu ar gyfer y cordiau safonol hyn: Major, Maj7, Minor, Min-7, Dominant-7…. Bob amser, gall y cysyniad hwn fod yn berthnasol i unrhyw gord a bennwyd ymlaen llaw, fel cord llai neu gord estynedig.

Meistrolaeth ar batrymau / cysyniadau fel y rhain

  • Yn gallu ychwanegu diddordeb newydd at eich llinellau byrfyfyr, trwy ragflaenu “tôn (iau) targed” cord gyda “thonau dynesu.”
  • Bydd yn cynyddu eich meistrolaeth ar unrhyw raddfa benodol, yn enwedig gan ei fod yn ymwneud â'r cordiau sylfaenol.

O ganlyniad, y weithred dro ar ôl tro o feddwl (ac nid meddwlllaily) gall ymarfer y dril hwn gynyddu eich cyfleuster cyffredinol gyda thonau dynesu, yn ogystal â rhoi mewnwelediadau damcaniaethol i chi (newydd o bosibl) ynghylch perthnasoedd ar raddfa cord.


FIDEO

 

Cerddoriaeth Daflen: Lick # 10 o “A Study in Blues Piano”

Taenwch y cariad

Mwy o Gerddoriaeth Daflen ar gyfer 'A Study in Blues Piano'

 

Mae'r post hwn gan Kent Smith, crëwr a hyfforddwr y cwrs fideo rhad ac am ddim o'r enw 'Astudiaeth mewn Piano Gleision', sydd bob amser ar gael yma ar 'Piano With Kent.'

Diwrnod da i holl fyfyrwyr jas a blŵs byrfyfyr, ac i unrhyw un arall sy'n chwilfrydig!

Dyma ffeil PDF y gellir ei lawrlwytho o orchudd cerddoriaeth ddalen Gleision Piano Lick # 10, am dewisol defnyddio gyda fy nghwrs “Astudiaeth mewn Piano Gleision”(Y cyfan ar y wefan hon).

Mae'r daflen hon yn rhan o gasgliad atodol yr wyf yn ei roi at ei gilydd, mewn ymateb i geisiadau diweddar! Cadwch diwnio am fwy!

Cheers,

GWIRIWCH ALLAN EIN CERDDORIAETH TAFLEN EITHRIADOL ISOD!

parhau i ddarllen “Cerddoriaeth Daflen: Lick #10 o “Astudiaeth mewn Piano Blues””

Sut i Chwarae Cordiau Anodd ar Biano neu Allweddellau

Taenwch y cariad

Sut i ddelio â 'Gor-orlenwi' of Eich Bysedd wrth ddelio â Lletchwith Chords

Mae'r swydd heddiw wedi'i chymryd o cyfnewid ar-lein rhwng un o ddilynwyr YouTube i mi, a minnau, ynglŷn â chwestiwn yr oedd wedi'i bostio ar un o fy nhiwtorialau YouTube. Y pwnc trafod yma yw chwarae siapiau cord anodd ar y piano...

parhau i ddarllen “Sut i Chwarae Cordiau Anodd ar Piano neu Bysellfyrddau”

Sut i Ddod o Hyd i'ch Ffordd Ar Draws y Dirwedd Bysellfwrdd Piano

Taenwch y cariad

Sut i Ddarllen Cerddoriaeth Piano - Cam Un: Enwi'r Bysellau Piano


Sylw Pianyddion Dechreuol!

Dyma trosolwg cerddorol o'ch bysellfwrdd piano, ynghyd ag awgrymiadau defnyddiol ar gyfer cofio enwau llythyrau / nodiadau nodiadau yr allweddi!

FIDEO

HEY!

GWIRIO FY EXCLUSIVE TAFLEN GERDD GYDA NODIADAU A LLYTHYRAU ISOD:


CERDDORIAETH TAFLEN NODWEDDION Â LLYTHYRAU

~~ sgroliwch i lawr am bostiadau blog testun a fideo mwy addysgol ~~

parhau i ddarllen “Sut i Ddod o Hyd i'ch Ffordd Ar Draws Tirwedd Bysellfwrdd Piano”

Awgrym Unigol Jazz / Roc / Gleision: Gan ddefnyddio 'Rock-Bottom Four' Graddfa'r Gleision

Taenwch y cariad

Awgrym Pwerus ar gyfer Gleision, Jazz, a Byrfyfyrwyr Roc

Diwrnod da!

Mae'r post heddiw yn ymwneud â defnyddio'r pedwar nodyn cyntaf ar raddfa blues fel patrwm symudol, gyda llawer o bosibiliadau dal clust a all danio'ch unawdau mewn ffyrdd annisgwyl.

Gall y patrwm “roc-gwaelod pedwar” hwn, gan ddechrau ar unrhyw nodyn penodol, gynhyrchu amrywiaeth eang o synau bluesy, ffynci a iasol, pan gaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun o'ch dewis gofalus, wedi'i arwain gan eich clust fel y barnwr terfynol.

Sioe sleidiau yw hon, sy'n fformat cyffredin rwy'n ei defnyddio ar fy nhudalen Instagram, @piano_w_kent.

Rwyf wedi darganfod ei bod yn ymddangos bod y mathau hyn o swyddi'n gweithio'n dda ar fy nhudalen Instagram, felly rydw i'n mynd i ddechrau cynnwys y rhain yma hefyd.

SLEIDIAU GWEDDILL HEDDIW:

parhau i ddarllen “Awgrym Unawd Jazz/Roc/Gleision: Defnyddio ‘Roc-Gwaelod Pedwar’ Graddfa’r Gleision”