Postiwyd ar

CWBLHAU 'Clair de Lune' Cerddoriaeth Daflen gyda Llythyrau a Nodiadau Gyda'n Gilydd | Lawrlwytho PDF | Cerddoriaeth Dalen Piano o Safon | Yn cynnwys Nodiadau Llythyr!

Clair de Lune Gyda Llythyrau - Llythyrau a Nodiadau || Cerddoriaeth Biano gydag Enwau Nodiadau
Taenwch y cariad

Cerddoriaeth Daflen Piano unigryw Clair de Lune o Piano Gyda Chaint | gan Claude Debussy

Mae darn piano bythol a hynod boblogaidd Claude Debussy, Clair de Lune, yn adnabyddus ledled y byd. Mae ei darddiad yn cynnwys dylanwadau o farddoniaeth, cerddoriaeth amser Bach (y cyfnod Baróc), ac ysgol artistig Argraffiadaeth.

Ystyr enw'r darn yw “golau lleuad.” Dyma'r trydydd symudiad o waith pedair rhan o'r enw Suite Bergamasque.

 

Roedd cerddoriaeth Debussy yn wyriad mawr o gerddoriaeth Rhamantaidd y 19eg ganrif. Mae ef, ynghyd â'r cyfansoddwr Maurice Ravel, yn cael ei ystyried yn un o brif sylfaenwyr yr hyn a ddaeth i gael ei alw'n Argraffiadaeth Ffrengig.

LLAWER MWY O TAFLEN SYDD AR GAEL YMA:

parhau i ddarllen CWBLHAU 'Clair de Lune' Cerddoriaeth Daflen gyda Llythyrau a Nodiadau Gyda'n Gilydd | Lawrlwytho PDF | Cerddoriaeth Dalen Piano o Safon | Yn cynnwys Nodiadau Llythyr!

Postiwyd ar

Sonata Moonlight Beethoven gyda Llythyrau | CWBLHAU | Pob un o'r 3 Symudiad | Yn cynnwys Nodiadau Llythyr (Enwau Nodiadau)

Ludwig Van Beethoven | Sonata Moonlight | cerddoriaeth ddalen piano gydag enwau nodiadau llythyrau wedi'u hychwanegu
Taenwch y cariad

Sonata Piano Beethoven Rhif 14 Cerddoriaeth Daflen “Moonlight” | PDF download

1af, 2il, a 3ydd Mvt's.

Nodiadau Llythyr wedi'u Cynnwys | Wedi'i gwblhau ac yn ddigyfnewid

Cyfanswm Sonata “Moonlight” Rhif 14 gan Ludwig v. Beethoven. Pob un o'r 3 symudiad.

parhau i ddarllen Sonata Moonlight Beethoven gyda Llythyrau | CWBLHAU | Pob un o'r 3 Symudiad | Yn cynnwys Nodiadau Llythyr (Enwau Nodiadau)

Postiwyd ar

Cerddoriaeth Dalen Für Elise gyda Nodiadau wedi'u Labelu â Llythyrau | Lawrlwytho PDF

Taenwch y cariad

Cerddoriaeth Dalen Für Elise Beethoven gydag Enwau Llythyr-Nodyn

Gall enwau nodiadau llythyrau ar gerddoriaeth ddalen fod yn ddefnyddiol iawn, weithiau bron yn anhepgor, i bobl sydd â phrofiad cyfyngedig o ddarllen cerddoriaeth, a / neu sydd heb fynediad at athro, a / neu sydd â symudedd cyfyngedig, neu rwystrau dysgu o unrhyw fath.

parhau i ddarllen Cerddoriaeth Dalen Für Elise gyda Nodiadau wedi'u Labelu â Llythyrau | Lawrlwytho PDF

Postiwyd ar

Cerddoriaeth Daflen: Lick # 10 o “A Study in Blues Piano”

Taenwch y cariad

Mwy o Gerddoriaeth Daflen ar gyfer 'A Study in Blues Piano'

Diweddarwyd Ionawr 1, 2021.

Dyma ffeil PDF y gellir ei lawrlwytho o orchudd cerddoriaeth ddalen Gleision Piano Lick # 10, am dewisol defnyddio gyda fy nghwrs “Astudiaeth mewn Piano Gleision”(Y cyfan ar y wefan hon).

Mae'r daflen hon yn rhan o gasgliad atodol rwy'n ei lunio, mewn ymateb i geisiadau diweddar.

Cheers!

Postiwyd ar - Gadael sylw

Y Tetrachord Rhyfeddol: Sut i Ddelweddu Unrhyw Raddfa Fawr ar Unwaith

Taenwch y cariad

Sut i “Ddysgu'n Barhaol” Pob Graddfa Fawr gan ddefnyddio'r Tetrachord Mawr

DIWEDDARWYD ar Ebrill 15, 2021:  Daw'r wers fideo isod o fy archifau blog, a gynhyrchwyd yn wreiddiol yn 2014.

Rwyf wedi cael llawer o adborth hapus am y wers hon, byth ers i mi ei phostio gyntaf ar YouTube. Yn y bôn, mae pobl yn dweud mai dyma'r ffordd hawsaf y maen nhw wedi'i chael i ddysgu nodiadau pob un o'r deuddeg graddfa fawr, yn gyflym ac yn ddi-boen. Dysgais am tetrachords yn fy nosbarthiadau theori coleg, ac rwyf wedi eu cael yn “gyfrinach” ychydig yn hysbys ar gyfer trefnu meddyliau rhywun am raddfeydd a moddau. Gadewch imi wybod beth yw eich barn chi!

Postiwyd ar

Sut I Gofio Cerddoriaeth: Rheol 'Tair Amser yn Iawn' ar gyfer Cofio Unrhyw Dasg

Taenwch y cariad
Piano gyda Kent Hero Image Sut i Gofio Cerddoriaeth
Dysgwch reol HAWL TAIR AMSER a byddwch yn AELOD FAWR!

Sut i gofio cerddoriaeth gyda sicrwydd?

Heddiw, rwyf am rannu techneg syml iawn ar gyfer bod yn hyderus eich bod wedi cofio rhan o gerddoriaeth. Mae hyn yn gweithio i lawer o bethau tebyg, fel actor yn cofio llinellau.

parhau i ddarllen Sut I Gofio Cerddoriaeth: Rheol 'Tair Amser yn Iawn' ar gyfer Cofio Unrhyw Dasg

Postiwyd ar - Gadael sylw

Gleision y Gleision # 7: Y 'Fflat-Tri i Bump'

Taenwch y cariad

Gleision y Gleision # 7: Fflat-Tri i Bump Patrymau - O 'Astudiaeth mewn Piano Gleision'

DIWEDDARWYD gan Gaint: Mawrth 30, 2021. Tiwtorial blues fideo yn disgrifio patrwm llyfu amlbwrpas ar gyfer piano jazz a blues.


Helo!

Y gyfres fer jazzy hon o nodiadau cromatig, yr wyf yn galw'r Fflat-3 i 5, yn fynegiant cyfarwydd yn y Gleision. Mae hyn yn hawdd math o lyfu (gallwch chi newid y llyfu yn hawdd iawn) i'w glywed mewn triliwn o alawon jazz a blues prif ffrwd, yn ogystal ag ym mhob cerddoriaeth gysylltiedig, unrhyw beth sydd â chyffyrddiad hyd yn oed â Blues Inflection.

Sy'n meddwl, fe allech chi alw hyn yn ystrydeb. 

Yn y Gleision, gallai chwaraewr byrfyfyr (arweiniol) gwregyswch ystrydeb, neu ddeg, i roi gwybod yn benodol i wrandawyr ble maen nhw:  “Rydych chi yn y Gleision, diolch yn fawr iawn!”  Unrhyw bryd y byddwch chi'n mentro i diriogaeth blues hynod wreiddiol, mae ystrydeb yn lle gwych i ddod adref iddo!

GWERS # 7 - Tiwtorial FIDEO

Postiwyd ar - Gadael sylw

Sut i Chwarae Arpeggios “Piggyback”

Piano Gyda Chaint - Gwersi Cerdd a Piano Am Ddim | Cerddoriaeth Daflen Gyda Llythyrau
Taenwch y cariad

Sut i Chwarae Arpeggios 'Piggyback' ar Piano

Diweddarwyd: Rhagfyr 31, 2020

Dyma ffordd syml o chwarae arpeggios swnio'n drawiadol ar eich bysellfwrdd!

Mae hyn yn swnio'n arbennig o braf ar y piano wrth ddefnyddio'r pedal cynnal!

GWERS Y FIDEO

parhau i ddarllen Sut i Chwarae Arpeggios “Piggyback”

Postiwyd ar - Gadael sylw

Sut i Chwarae Cordiau Anodd ar Biano neu Allweddellau

Taenwch y cariad

Sut i ddelio â 'Gor-orlenwi' of Eich Bysedd wrth ddelio â Lletchwith Chords

Mae'r swydd heddiw wedi'i chymryd o cyfnewid ar-lein rhwng un o ddilynwyr YouTube i mi, a minnau, ynglŷn â chwestiwn yr oedd wedi'i bostio ar un o fy nhiwtorialau YouTube. Y pwnc trafod yma yw chwarae siapiau cord anodd ar y piano...

parhau i ddarllen Sut i Chwarae Cordiau Anodd ar Biano neu Allweddellau

Postiwyd ar

Gwersi Piano Gleision Am Ddim: Astudiaeth mewn Piano Gleision - Canolbwyntio ar Ddeuddeg Lic

Taenwch y cariad

Croeso i Astudiaeth mewn Piano Gleision!

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae hon yn astudiaeth fanwl o ddeuddeg llyfu blues, gydag awgrymiadau cymorth chwith helaeth. Archwilir pob llyfu / riff yn fanwl, gan gynnwys amrywiadau, byseddu, awgrymiadau chwarae, a chefnogi theori cerddoriaeth.

Yn fwy na dim ond dysgu'r nodiadau trwy rote, cewch gipolwg ar y patrymau, y graddfeydd, y cordiau a'r ysbeidiau dan sylw, gan gynnwys sut i drawsosod pob llyfu.

O ganlyniad, bydd pob llyfiad yn cael ei feistroli fel DEUNYDD RAW ar gyfer amrywiadau diddiwedd, gyda chymwysiadau mewn llawer o leoliadau cerddorol (genres).

Mae llyfu # 10 y grŵp hwn mewn gwirionedd yn fwy na llyfu; yn hytrach, mae'n rhoi rhigol agoriadol 12 bar dwy law cyflawn i chi, gan gynnwys patrwm chwith i gynnal eich llyfu trwy gydol eich unawd.

Taflen Cerddoriaeth

Gall myfyrwyr lawrlwytho ac argraffu cerddoriaeth ddalen ddewisol ar gyfer nifer o'r llyfu. Mae yna hefyd ddarn unigol enghreifftiol gyda chyflwyniad 12 bar, ac yna unawd piano 12 bar sy'n cynnwys llyfu o'r dosbarth.


  • MAE'R CWRS HON AM DDIM I YMWELWYR PAN FYDD YN GOLYGU YMA YN UNIG. SUT FELLY, POB CYNNWYS GWREIDDIOL AR PIANOWITHKENT.COM GWEDDILLION DEUNYDD COPYRIGHTED, AWDURDODIR AR GYFER DEFNYDD PERSONOL YN UNIG, AC YW NI AWDURDODIR AR GYFER DOSBARTHU, YN UNIGOL YN AWDURDOD YN UNIG, YN YSGRIFENNU, GAN KENT D. SMITH O PIANOWITHKENT.COM.
  • Piano Gyda Chaint yn Nodau Masnach Cofrestredig yr UD.
  • Diolch am eich cefnogaeth barhaus i addysg am ddim!

Gan Gaint. D. Smith o Piano gyda Chaint. (c) 2010. (c) 2021. Cedwir pob hawl.

 


YR ASTUDIAETHAU DEWIS LICK


Un

parhau i ddarllen Gwersi Piano Gleision Am Ddim: Astudiaeth mewn Piano Gleision - Canolbwyntio ar Ddeuddeg Lic