Postiwyd ar

Gwers Improv Jazz: Drill Neis gan ddefnyddio “Tonau Dull” | Fideo Tiwtorial Jazz Am Ddim

Piano gyda cherddoriaeth ddalen kent gyda llythyrau. bar piano a drymiau. Spokane, Washington. Llun (c) gan Kent Smith @ Piano Gyda Chaint | Cerddoriaeth Daflen Gyda Llythyrau
Taenwch y cariad

Diweddarwyd Medi 5, 2021.


GWERS Y FIDEO ~~ JAZZ IMPROV Tiwtorial ~~ YMARFERION JAZZ


Helo pawb!

Y 'dril' jazz yn y fideo hwn yn cael ei arddangos ar fysellfwrdd, ond - wrth gwrs - gellir ei gymhwyso a'i ymarfer ar unrhyw offeryn, neu lais arall.

Patrwm wedi'i seilio ar gord yw hwn y byddwn yn ei ddefnyddio ac yn ei addasu ar gyfer y cordiau safonol hyn: Major, Maj7, Minor, Min-7, Dominant-7…. Bob amser, gall y cysyniad hwn fod yn berthnasol i unrhyw gord a bennwyd ymlaen llaw, fel cord llai neu gord estynedig.

Meistrolaeth ar batrymau / cysyniadau fel y rhain

  • Yn gallu ychwanegu diddordeb newydd at eich llinellau byrfyfyr, trwy ragflaenu “tôn (iau) targed” cord gyda “thonau dynesu.”
  • Bydd yn cynyddu eich meistrolaeth ar unrhyw raddfa benodol, yn enwedig gan ei fod yn ymwneud â'r cordiau sylfaenol.

O ganlyniad, y weithred dro ar ôl tro o feddwl (ac nid meddwlllaily) gall ymarfer y dril hwn gynyddu eich cyfleuster cyffredinol gyda thonau dynesu, yn ogystal â rhoi mewnwelediadau damcaniaethol i chi (newydd o bosibl) ynghylch perthnasoedd ar raddfa cord.


FIDEO

 

Postiwyd ar - Gadael sylw

Sut i Ddod o Hyd i'ch Ffordd Ar Draws y Dirwedd Bysellfwrdd Piano

Linus y Jazz Cat ar fysellfwrdd piano Caint, llaw Kent ar yr allweddi.
Taenwch y cariad

Sut i Ddarllen Cerddoriaeth Piano - Cam Un: Enwi'r Bysellau Piano


Sylw Pianyddion Dechreuol!

Dyma trosolwg cerddorol o'ch bysellfwrdd piano, ynghyd ag awgrymiadau defnyddiol ar gyfer cofio enwau llythyrau / nodiadau nodiadau yr allweddi!

FIDEO

Linus y Gath Jazz
Linus y Gath Jazz

parhau i ddarllen Sut i Ddod o Hyd i'ch Ffordd Ar Draws y Dirwedd Bysellfwrdd Piano

Postiwyd ar

Cerddoriaeth Daflen: Lick # 10 o “A Study in Blues Piano”

Taenwch y cariad

Mwy o Gerddoriaeth Daflen ar gyfer 'A Study in Blues Piano'

Diweddarwyd Awst 5, 2021.

Helo i bob myfyriwr piano blues!

Dyma ffeil PDF y gellir ei lawrlwytho o orchudd cerddoriaeth ddalen Gleision Piano Lick # 10, am dewisol defnyddio gyda fy nghwrs “Astudiaeth mewn Piano Gleision”(Y cyfan ar y wefan hon).

Mae'r daflen hon yn rhan o gasgliad atodol rwy'n ei lunio, mewn ymateb i geisiadau diweddar.

Cheers!

Postiwyd ar - Gadael sylw

Y Tetrachord Rhyfeddol: Sut i Ddelweddu Unrhyw Raddfa Fawr ar Unwaith

Taenwch y cariad

Sut i “Ddysgu'n Barhaol” Pob Graddfa Fawr gan ddefnyddio'r Tetrachord Mawr

DIWEDDARWYD: Gorffennaf 20, 2021.

Rwyf wedi cael llawer o adborth hapus am y wers hon, byth ers i mi ei phostio gyntaf ar YouTube. Yn y bôn, mae pobl yn dweud mai dyma'r ffordd hawsaf y maen nhw wedi'i chael i ddysgu nodiadau pob un o'r deuddeg graddfa fawr, yn gyflym ac yn ddi-boen. Dysgais am tetrachords yn fy nosbarthiadau theori coleg, ac rwyf wedi eu cael yn “gyfrinach” ychydig yn hysbys ar gyfer trefnu meddyliau rhywun am raddfeydd a moddau. Gadewch imi wybod beth yw eich barn chi!

Postiwyd ar

CWBLHAU 'Fur Elise' | Cerddoriaeth Dalen Go Iawn gyda Llythyrau | Llythyrau a Nodiadau Gyda'n Gilydd | Lawrlwytho PDF

Ffwr Elise gyda Llythyrau. Ychwanegwch enwau nodiadau at bob nodyn.
Taenwch y cariad

Für Elise cerddoriaeth ddalen piano - yn cynnwys labeli enw nodiadau ar gyfer pob nodyn


FÜR ELISE - Y darn cyfan - Nodiadau Llythyr / Enwau Nodyn wedi'u Cynwys

Bagatelle Rhif 25 yn A-Leiaf ~ Ludwig v. Beethoven

Dyma'r rhestr cynnyrch y gellir ei glicio gyda delweddau a disgrifiadau:

Mae darn piano bythol a hynod boblogaidd Ludwig v. Beethoven, Für Elise, a enwir yn swyddogol yn ‘Bagatelle Rhif 25,” yn A-Minor, wedi bod yn annwyl ac yn adnabyddus ledled y byd am fwy na dwy ganrif. Arweiniodd cerddoriaeth Beethoven, yn enwedig ei weithiau diweddarach, yn y Cyfnod Rhamantaidd o gerddoriaeth glasurol y gorllewin.

CYSYLLTIADAU CYFLYM I FWY O TAFLEN BEETHOVEN 

Pecyn Sonata Moonlight Y tri symudiad am bris gostyngedig - Cynhwysir labeli nodiadau llythyr

Beethoven's Sonata Moonlight - Y Symudiad 1af Cyfan - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

Beethoven's Sonata Moonlight - 2il Symudiad Cyfan - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

Beethoven's Sonata Moonlight - 3ydd Symudiad Cyfan - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

LLAWER MWY O TAFLEN SYDD AR GAEL YMA:

parhau i ddarllen CWBLHAU 'Fur Elise' | Cerddoriaeth Dalen Go Iawn gyda Llythyrau | Llythyrau a Nodiadau Gyda'n Gilydd | Lawrlwytho PDF

Postiwyd ar

Awgrym Unigol Jazz / Roc / Gleision: Gan ddefnyddio 'Rock-Bottom Four' Graddfa'r Gleision

Taenwch y cariad

Awgrym Pwerus ar gyfer Gleision, Jazz, a Byrfyfyrwyr Roc

Diwrnod da!

Mae'r post heddiw yn ymwneud â defnyddio'r pedwar nodyn cyntaf ar raddfa blues fel patrwm symudol, gyda llawer o bosibiliadau dal clust a all danio'ch unawdau mewn ffyrdd annisgwyl.

Gall y patrwm “roc-gwaelod pedwar” hwn, gan ddechrau ar unrhyw nodyn penodol, gynhyrchu amrywiaeth eang o synau bluesy, ffynci a iasol, pan gaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun o'ch dewis gofalus, wedi'i arwain gan eich clust fel y barnwr terfynol.

Sioe sleidiau yw hon, sy'n fformat cyffredin rwy'n ei defnyddio ar fy nhudalen Instagram, @piano_w_kent.

Rwyf wedi darganfod ei bod yn ymddangos bod y mathau hyn o swyddi'n gweithio'n dda ar fy nhudalen Instagram, felly rydw i'n mynd i ddechrau cynnwys y rhain yma hefyd.

SLEIDIAU GWEDDILL HEDDIW:

parhau i ddarllen Awgrym Unigol Jazz / Roc / Gleision: Gan ddefnyddio 'Rock-Bottom Four' Graddfa'r Gleision

Postiwyd ar

CWBLHAU 'Clair de Lune' Cerddoriaeth Daflen gyda Llythyrau a Nodiadau Gyda'n Gilydd | Lawrlwytho PDF | Cerddoriaeth Dalen Piano o Safon | Yn cynnwys Nodiadau Llythyr!

Clair de Lune Gyda Llythyrau - Llythyrau a Nodiadau || Cerddoriaeth Biano gydag Enwau Nodiadau
Taenwch y cariad

Cerddoriaeth Daflen Piano unigryw Clair de Lune o Piano Gyda Chaint

Mae darn piano bythol a hynod boblogaidd Claude Debussy, Clair de Lune, yn adnabyddus ledled y byd. Mae ei darddiad yn cynnwys dylanwadau personoliaeth o farddoniaeth, cerddoriaeth amser Bach (y cyfnod Baróc), ac ysgol artistig Argraffiadaeth.

A yw 'Clair' o Clair de Lune enw person? Os felly, pwy yw'r person hwnnw?

Y 'Clair' yn y teitl Clair de Lune yn Nodyn cyfeirio at berson.

parhau i ddarllen CWBLHAU 'Clair de Lune' Cerddoriaeth Daflen gyda Llythyrau a Nodiadau Gyda'n Gilydd | Lawrlwytho PDF | Cerddoriaeth Dalen Piano o Safon | Yn cynnwys Nodiadau Llythyr!

Postiwyd ar - Gadael sylw

Print Mwy 'Preliwd Rhif 7' (A-Major) gan Chopin | Cerddoriaeth Dalen Lawrlwytho | Yn cynnwys Labeli Enw Nodyn | PDF

Taenwch y cariad

Rhagarweiniad Chopin # 7 yn A-Major | Cerddoriaeth Daflen Unigryw ar gyfer Piano Unigol | Yn cynnwys Enwau Nodiadau (Llythyrau)

Wedi'i gwblhau ac yn ddigyfnewid!

  • Wedi'i engrafio a'i anodi'n ofalus gan Caint D. Smith, cerddor proffesiynol a hyfforddwr cerdd, a sylfaenydd Piano Gyda Chaint.

  • Mae pob nodyn wedi'i labelu gyda'i yn gerddorol gywir enw llythyren, megis F, Bb, C, G #.

  • Un y gellir ei lawrlwytho, y gellir ei argraffu Ffeil PDF - Dau (2) tudalennau.

  • Eich dolen lawrlwytho yn cael ei ddychwelyd i'ch sgrin (ar y wefan hon), yn syth ar ôl ei brynu. Eich un dolen lawrlwytho preifat yw hefyd yn cael ei anfon atoch trwy e-bost (gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd gennych ar gyfer eich pryniant.) *

Yn ddelfrydol ar gyfer y cyn-fyfyriwr piano dychwelyd i'r piano ar ôl peth amser, ond heb fynediad at athro.

Hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer:

  • Y rhai sy'n chwarae â chlust yn bennaf, a phwy sy'n gwybod hanfodion yr wyddor gerddorol 7 llythyren (enwau nodiadau).

  • Unrhyw fyfyriwr neu gerddor sydd ag anhawster darllen neu ddysgu gall hynny effeithio ar brosesau dysgu darllen nodiant cerddoriaeth ddalen.

  • Sylw os gwelwch yn dda: Myfyrwyr cerddoriaeth ffurfiol sy'n cymryd gwersi piano yn weithredol, gyda ffocws ar ddarllen cerddoriaeth ddalen, fe ddylai cael eich tywys gan eich athro, o ran chwarae piano o gerddoriaeth ddalen gydag enwau nodiadau wedi'u hychwanegu.

Rhagarweiniad Chopin 7 yn A-Major Gyda Llythyrau | Yn cynnwys Nodiadau Mwy | Cerddoriaeth Daflen PDF Safonol | Enwau Nodiadau wedi'u Cynwys

Postiwyd ar

Sut I Gofio Cerddoriaeth: Rheol 'Tair Amser yn Iawn' ar gyfer Cofio Unrhyw Dasg

Taenwch y cariad
Piano gyda Kent Hero Image Sut i Gofio Cerddoriaeth
Dysgwch reol HAWL TAIR AMSER a byddwch yn AELOD FAWR!

Sut i gofio cerddoriaeth gyda sicrwydd?

Heddiw, rwyf am rannu techneg syml iawn ar gyfer bod yn hyderus eich bod wedi cofio rhan o gerddoriaeth. Mae hyn yn gweithio i lawer o bethau tebyg, fel actor yn cofio llinellau.

parhau i ddarllen Sut I Gofio Cerddoriaeth: Rheol 'Tair Amser yn Iawn' ar gyfer Cofio Unrhyw Dasg