Cerddoriaeth a Fideos Piano Blues | Lick #1, Unawd #1 | Yn seiliedig ar 'Astudiaeth mewn Piano'r Gleision'

Cerddoriaeth Taflen Piano y Gleision - Lic #1, Unawd #1

Blues a Jazz llyfu, rhedeg, a llenwi ~ PDF lawrlwytho.

 

Helo i holl fyfyrwyr Jazz a Blues!

Heddiw, rwy'n hapus iawn i gyhoeddi rhywfaint o Gerddoriaeth Piano Blues newydd!

Mae'r gerddoriaeth ddalen hon wedi'i seilio'n uniongyrchol ar ddeunydd o'm cwrs RHAD AC AM DDIM,'Astudiaeth mewn Piano Blues – Canolbwyntio ar 12 Licks. '

Y darn ei hun, dan y teitl Lic #1, Unawd #1 (enw creadigol iawn), yn canolbwyntio ar wers gyntaf fy nosbarth, lle rydyn ni'n cyflwyno ac yn archwilio Lick #1.

Mae cyflwyniad 12 bar ar y ddalen hon (y pen), ac yna tair unawd 12 bar “graddedig”, yn amrywio o anhawster o ganolradd i uwch (wrth ei chwarae fel y mae - ond cofiwch, fe'ch anogir i addasu unrhyw ran ohono neu'r cyfan ohono - mae hyn yn fyrfyfyr wedi'r cyfan!)

Nesaf, mae yna ailadrodd y cyflwyniad 12 bar, ac yna, adran gorffen arbennig, sy'n sicr o blesio!

Cefnogaeth llaw chwith solet

Rwyf wedi cynnwys rhan chwith gyflawn ac amrywiol, i'w defnyddio a/neu i'w hastudio, yn hollt y bas, gan orchuddio'r darn cyfan.  *Mae'r cordiau a'r patrymau chwith hyn wedi'u seilio ar y SYMBOLAU CHORD a ddarperir, sydd yn eu tro yn dilyn y cordiau safonol a ddefnyddir mewn 'C Blues' traddodiadol.

Mae dau rifyn: Y ddalen gyntaf yn cynnwys enwau nodau cerddorol (llythrennau), fel yn F#, G, Ab, cymhwyso at bob nodyn. Mae'r ail ddalen yn cynnwys yr un gerddoriaeth, ond nid oes ganddi'r labeli llythyren-nodyn. (Heb y llythyrau, mae lle yn yr ail argraffiad ar gyfer ychydig o farciau defnyddiol, pethau fel dynameg, tempo, ychydig o frawddegu, ac ati. Mae'r copi hwn hefyd yn edrych yn llai gorlawn, ar y cyfan.)

parhau i ddarllen “Cerddoriaeth a Fideos Piano Blues | Lick #1, Unawd #1 | Yn seiliedig ar 'Astudiaeth mewn Piano Blues'"

Cerddoriaeth Taflen Piano gyda Llythyrau a Nodiadau Ynghyd | o 'Piano Gyda Chaint' | Dolenni Cyflym

Cerddoriaeth Daflen Unigryw Piano o 'Piano With Kent'

 

Tudalen Cysylltiadau Cyflym

i fy lawrlwythiadau mwyaf poblogaidd

 


Ymweld â fy SIOP GERDDOROL TAFLEN (catalog llawn) YMA


Categori newydd!

JAZZ A PIANO GLAS!

 


NEWYDD! Cerddoriaeth ddalen ar gyfer Lick # 1 o Astudiaeth mewn Piano Gleision – Canolbwyntio ar Ddeuddeg Liciau, (yma ar y safle)!


Dyma unawd sampl arall, gan gynnwys llawer o'r llyfau o'r un hwn'Astudiaeth mewn Piano Gleision' cwrs. Dadlwythwch yr un hon AM DDIM yma (PDF).


Dyma unawd sampl cyflawn yn cynnwys sawl amrywiad o Lick #1, gan gynnwys tri chytgan 12 bar cyflawn, thema agoriadol 12 bar (sef y ‘pen’), a diweddglo cŵl iawn:

Lic #1 – Unawd #1

 Gwyliwch y gofod hwn am fwy o piano jazz a blues Taflen Cerddoriaeth!BEETHOVEN

SAFON CERDDORIAETH TAFLEN gyda nodiadau llythyren / enwau nodiadau - PDF


Beethoven's Sonata Moonlight - Y Symudiad 1af Cyfan - Labeli nodyn llythyr wedi'u cynnwys*


FIDEO NEWYDD! Chwarae amser real o'r uchod Cerddoriaeth Sonata Moonlight.


Beethoven's Sonata Moonlight - 2il Symudiad Cyfan - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

Beethoven's Sonata Moonlight - 3ydd Symudiad Cyfan - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys


PECYN CYNNIG Sonata Golau'r Lleuad  - POB 3 SYMUDIAD am bris gostyngedig - Cynhwysir labeli nodiadau llythyr


Für Elise CWBLHAU (Darn Cyfan) - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys


TCHAIKOVSKY 

~ trefniant ecsgliwsif newydd ~

Prif Thema 'Swan Lake' – TAFLEN CERDDORIAETH PIANO – labeli llythyren-nodyn wedi'u cynnwys


DEBUSSY

SAFON CERDDORIAETH TAFLEN gyda nodiadau llythyren / enwau nodiadau - PDF

Clair De Lune gan Debussy - Darn Cyfan - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys


BACH

SAFON CERDDORIAETH TAFLEN gyda nodiadau llythyren / enwau nodiadau - PDF

JS Bach - Rhagarweiniad yn C o Clavier Tempered Da, Llyfr 1 - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

JS Bach - Dyfais yn C Major - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys


CHOPIN

SAFON CERDDORIAETH TAFLEN gyda nodiadau llythyren / enwau nodiadau - PDF

 Rhagarweiniad Chopin yn A-Major - Nodyn llythyr labeli wedi'u cynnwys

Chopin's Preliwd yn E-leiaf - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

Chopin's Waltz Munud - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys


GWYLIAU AC Achlysuron ARBENNIG 

 

Yn boblogaidd mewn priodasau

Canon yn D. - Trefniant unigryw ar gyfer piano - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

Rhagarweiniad Bach yn C. o Well-Tempered Clavier, Llyfr 1 - Cynhwyswyd labeli nodiadau llythyrau

 

AM Y Gwyliau

Carol y Clychau - Trefniant unigryw ar gyfer piano  - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

Silent Night - Trefniant unigryw ar gyfer piano - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

Deck the Halls - Trefniant unigryw ar gyfer piano - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

Gwyrddion - Trefniant unigryw ar gyfer piano- Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

Pa Blentyn yw Hwn?  - Trefniant unigryw ar gyfer piano - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

 

POB TAFLEN

 

 

 

Blues Lick #5: “Ba-do-dee-you Bop” - O 'Astudiaeth mewn Piano Gleision' gyda Kent Smith

YN ÔL I BRIF DUDALEN Y CWRS

< Blaenorol – Lic #4

Nesaf - Lic #6 >


Croeso nol!

Heddiw rydym yn cyflwyno Lic Rhif Pump, a elwir yn ffurfiol yn “Ba-do-dee-chi Bop” llyfu. Dyna derminoleg academaidd yn y fan yna, a gwyddoch nad fi a’i lluniais.

Ond o ddifrif, am yr enw hwn, yr wyf yn amlwg wnaeth colur: Fel gyda Lick #2, enwais y llyfu hwn gyda sillafau sy'n cyfateb i bob nodyn o'r patrwm, fel y gallwch canu enw'r llyfu wrth i chi ei chwarae, sy'n ffordd wirioneddol dda o gael y teimlad ohono. Efallai yr hoffech chi ddarllen disgrifiad y wers ar gyfer Lick # 2 am fwy o gipolwg ar y syniad canu hwnnw.

Mwynhewch!

parhau i ddarllen “Blues Lick #5: “Ba-do-dee-you Bop” - O 'Astudiaeth mewn Piano Gleision' gyda Kent Smith”

Gwersi Piano Gleision Am Ddim: Astudiaeth mewn Piano Gleision - Canolbwyntio ar Ddeuddeg Lic


Delwedd (gan Caint): Ridler's Piano Bar yn Spokane, WA, UDA. Stopiais yma yn ddiweddar pan oeddwn yn Spokane am ychydig, a chefais wahoddiad yn ôl i chwarae, ar ôl cymryd rhan mewn sesiwn jam yno, yn hwyr iawn un noson. Treuliais bron bob noson ganlynol yno yn ystod fy arhosiad!


Croeso i Astudiaeth mewn Piano Gleision!

Cwrs piano fideo am ddim gyda Kent D. Smith o 'Piano With Kent.'


Disgrifiad o'r Cwrs

Mae hon yn astudiaeth fanwl o ddeuddeg llyfu blues, gydag awgrymiadau cymorth chwith helaeth. Archwilir pob llyfu / riff yn fanwl, gan gynnwys amrywiadau, byseddu, awgrymiadau chwarae, a chefnogi theori cerddoriaeth.

Yn fwy na dim ond dysgu'r nodiadau trwy rote, cewch gipolwg ar y patrymau, y graddfeydd, y cordiau a'r ysbeidiau dan sylw, gan gynnwys sut i drawsosod pob llyfu.

O ganlyniad, bydd pob llyfiad yn cael ei feistroli fel DEUNYDD RAW ar gyfer amrywiadau diddiwedd, gyda chymwysiadau mewn llawer o leoliadau cerddorol (genres).

Mae llyfu # 10 y grŵp hwn mewn gwirionedd yn fwy na llyfu; yn hytrach, mae'n rhoi rhigol agoriadol 12 bar dwy law cyflawn i chi, gan gynnwys patrwm chwith i gynnal eich llyfu trwy gydol eich unawd.

Cerddoriaeth ddalen (dewisol)

Gall myfyrwyr lawrlwytho ac argraffu cerddoriaeth ddalen ddewisol ar gyfer nifer o'r llyfu. Mae yna hefyd ddarn unigol enghreifftiol gyda chyflwyniad 12 bar, ac yna unawd piano 12 bar sy'n cynnwys llyfu o'r dosbarth.


  • MAE'R CWRS HON AM DDIM I YMWELWYR PAN FYDD YN GOLYGU YMA YN UNIG. SUT FELLY, POB CYNNWYS GWREIDDIOL AR PIANOWITHKENT.COM GWEDDILLION DEUNYDD COPYRIGHTED, AWDURDODIR AR GYFER DEFNYDD PERSONOL YN UNIG, AC YW NI AWDURDODIR AR GYFER DOSBARTHU, YN UNIGOL YN AWDURDOD YN UNIG, YN YSGRIFENNU, GAN KENT D. SMITH O PIANOWITHKENT.COM.
  • Piano Gyda Chaint yn Nodau Masnach Cofrestredig yr UD.
  • Diolch am eich cefnogaeth barhaus i addysg am ddim!

Gan Gaint. D. Smith o Piano gyda Chaint. (c) 2010. (c) 2021. Cedwir pob hawl.

 


YR ASTUDIAETHAU DEWIS LICK


Un

parhau i ddarllen “Gwersi Piano Gleision Rhad ac Am Ddim: Astudiaeth mewn Piano Gleision - Canolbwyntio ar Ddeuddeg Licks”

Dysgwch bob un o'r 12 Cord Mawr a phob un o'r 12 Cord Maj7 yn ôl Patrwm (nid trwy rote)

<- Yn ôl i Dudalen y Prif Gwrs Chords 108

Croeso yn ôl!

Heddiw, byddwn yn dysgu'r fformiwla 3 llythyren unigryw sy'n berthnasol i bob safon Mawr ac Seithfed Mawr Cord.

cynulleidfa: Unrhyw gerddor sy'n ei chael hi'n anodd cofio'r nodiadau unigol i'r holl gordiau hongian hynny ar y piano neu allweddellau, ac sy'n chwilio am ateb!

Disgrifiad: Dysgwch sut i alw'r nodiadau i unrhyw un o'r deuddeg ar unwaith mawr cordiau - heb gorfod dibynnu ar gof rote. Mae'r wers hon yn berthnasol i bob un o'r deuddeg seithfed mawr cordiau hefyd.

Gwers Fideo:

Symbolau Cord: add2 neu add9? (yn cynnwys fy fideo ar ddefnyddio nawfed ychwanegol i gordiau)

Helo bawb!

Yn ddiweddar, cefais gwestiwn heddiw (ar fy sianel YouTube), un rhagorol, y mae ei bwnc yn destun dadl. Mae'r cwestiwn mewn ymateb i un o fy fideos ynglŷn â defnyddio cordiau add9 ar y piano. (Mae dolen i'r fideo wedi'i chynnwys isod.)

Roeddwn i'n meddwl y byddwn i'n rhannu'r edau yma:

BARN: Onid yw'r D yn Cadd9 i fod i fod yn wythfed yn uwch? Mae'n debyg fy mod i wedi drysu pam nad Add2 ydyw yn lle.

parhau i ddarllen “Symbolau Cord: adio2 neu add9? (yn cynnwys fy fideo ar ddefnyddio nawfed ychwanegol i gordiau)”

Lleisiau Cord ar gyfer Piano Jazz (Gwraidd, Llaw Chwith, Math B)

“Math B” Lleisiau Cord Di-wreiddiau ar gyfer Piano

Mae “llais di-wreiddiau” ar y piano (yn enwedig ar gyfer cefnogaeth chwith) yn wych ar gyfer trin cordiau jazz mawr na ellir eu gorchuddio gan un llaw yn unig fel rheol. Mae'r tiwtorial fideo hwn yn dangos i chi sut i chwarae II-VI sy'n swnio'n gyfoethog yn y llaw chwith, wrth ganiatáu i'r chwaraewr bas (neu chi, ar guriad arall) orchuddio'r gwreiddyn. parhau i ddarllen “Lleisiau Cord ar gyfer Piano Jazz (Di-wraidd, Llaw Chwith, Math B)”

Cwrs Cwymp Piano Gleision # 8: Nodiadau Glas a Phlygu Caeau

o Gwrs Cwymp Piano y Gleision

Gwers # 8 (fideo)

Yn y wers hon, rydym yn meistroli cwpl o driciau piano blues penodol o'r grefft. Rwy'n defnyddio'r gair penodol yma, oherwydd rydyn ni'n mynd i ddefnyddio'r dyfeisiau hyn gyda nod mewn golwg, effaith gerddorol sy'n eithaf penodol.

Mae'r “triciau” yn y fideo hwn yn canolbwyntio ar efelychu'r synau hynny o gantorion blues ac offerynnau eraill sy'n gallu plygu eu nodiadau (llithro neu chwarae rhwng caeau). Byddwch chi'n dysgu am “nodiadau glas,” a hefyd yn codi techneg chwarae blues-boogie o'r enw llithro i ffwrdd.

parhau i ddarllen “Cwrs Cwymp Piano y Gleision #8: Nodiadau Glas a Phlygiad Traw”

Sut i fyrfyfyrio mewn jazz moddol: “So What” gan Miles Davis

Sylw!

Mae'r swydd ganlynol yn Nodyn dim ond ar gyfer chwaraewyr jazz!


Mae'n ymddangos i mi fod byrfyfyr moddol cyfoes, a gafodd ei eni jazz ddiwedd y 1950au, yn ddylanwad enfawr ar graig fwyfwy byrfyfyr y 1960au, (hyd yn oed pan nad oedd chwaraewyr efallai wedi sylweddoli hynny yn ymwybodol!), Ac nad yw erioed wedi stopio bod wrth galon cymaint o unawdau pop / roc / jazz gwych tan yr union ddiwrnod hwn.

Dyma gyflwyniad byr i'r syniad o “jazz moddol.” Rydyn ni'n mynd i edrych ar yr enghraifft enwocaf o jazz moddol mae'n debyg, alaw o'r enw “So What,” gan Miles Davis a Bill Evans.

Rydyn ni'n edrych ar y darn hwn oherwydd (1) roedd yn rhan o ddull arloesol o fyrfyfyrio a chyfansoddiad jazz pan ddaeth allan, ac mae'n dal i fod yn ddiffiniol o'r genre jazz moddol (efallai y recordio diffiniol?) (2) oherwydd “So What” yw’r trac mwyaf adnabyddus ar un o albymau jazz sydd wedi gwerthu orau erioed, “Kind of Blue.”

parhau i ddarllen “Sut i fyrfyfyrio mewn jazz moddol: “So What” gan Miles Davis”