Postiwyd ar

Cerddoriaeth Daflen: Lick # 10 o “A Study in Blues Piano”

Mwy o Gerddoriaeth Daflen ar gyfer 'A Study in Blues Piano'

Diweddarwyd Awst 5, 2021.

Helo i bob myfyriwr piano blues!

Dyma ffeil PDF y gellir ei lawrlwytho o orchudd cerddoriaeth ddalen Gleision Piano Lick # 10, am dewisol defnyddio gyda fy nghwrs “Astudiaeth mewn Piano Gleision”(Y cyfan ar y wefan hon).

Mae'r daflen hon yn rhan o gasgliad atodol rwy'n ei lunio, mewn ymateb i geisiadau diweddar.

Cheers!

Postiwyd ar

Gwersi Piano Gleision Am Ddim: Astudiaeth mewn Piano Gleision - Canolbwyntio ar Ddeuddeg Lic

Croeso i Astudiaeth mewn Piano Gleision!

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae hon yn astudiaeth fanwl o ddeuddeg llyfu blues, gydag awgrymiadau cymorth chwith helaeth. Archwilir pob llyfu / riff yn fanwl, gan gynnwys amrywiadau, byseddu, awgrymiadau chwarae, a chefnogi theori cerddoriaeth.

Yn fwy na dim ond dysgu'r nodiadau trwy rote, cewch gipolwg ar y patrymau, y graddfeydd, y cordiau a'r ysbeidiau dan sylw, gan gynnwys sut i drawsosod pob llyfu.

O ganlyniad, bydd pob llyfiad yn cael ei feistroli fel DEUNYDD RAW ar gyfer amrywiadau diddiwedd, gyda chymwysiadau mewn llawer o leoliadau cerddorol (genres).

Mae llyfu # 10 y grŵp hwn mewn gwirionedd yn fwy na llyfu; yn hytrach, mae'n rhoi rhigol agoriadol 12 bar dwy law cyflawn i chi, gan gynnwys patrwm chwith i gynnal eich llyfu trwy gydol eich unawd.

Taflen Cerddoriaeth

Gall myfyrwyr lawrlwytho ac argraffu cerddoriaeth ddalen ddewisol ar gyfer nifer o'r llyfu. Mae yna hefyd ddarn unigol enghreifftiol gyda chyflwyniad 12 bar, ac yna unawd piano 12 bar sy'n cynnwys llyfu o'r dosbarth.


  • MAE'R CWRS HON AM DDIM I YMWELWYR PAN FYDD YN GOLYGU YMA YN UNIG. SUT FELLY, POB CYNNWYS GWREIDDIOL AR PIANOWITHKENT.COM GWEDDILLION DEUNYDD COPYRIGHTED, AWDURDODIR AR GYFER DEFNYDD PERSONOL YN UNIG, AC YW NI AWDURDODIR AR GYFER DOSBARTHU, YN UNIGOL YN AWDURDOD YN UNIG, YN YSGRIFENNU, GAN KENT D. SMITH O PIANOWITHKENT.COM.
  • Piano Gyda Chaint yn Nodau Masnach Cofrestredig yr UD.
  • Diolch am eich cefnogaeth barhaus i addysg am ddim!

Gan Gaint. D. Smith o Piano gyda Chaint. (c) 2010. (c) 2021. Cedwir pob hawl.

 


YR ASTUDIAETHAU DEWIS LICK


Un

parhau i ddarllen Gwersi Piano Gleision Am Ddim: Astudiaeth mewn Piano Gleision - Canolbwyntio ar Ddeuddeg Lic

Postiwyd ar

Dysgwch bob un o'r 12 Cord Mawr a phob un o'r 12 Cord Maj7 yn ôl Patrwm (nid trwy rote)

<- Yn ôl i Dudalen y Prif Gwrs Chords 108

Croeso yn ôl!

Heddiw, byddwn yn dysgu'r fformiwla 3 llythyren unigryw sy'n berthnasol i bob safon Mawr a Seithfed Mawr Cord.

cynulleidfa: Unrhyw gerddor sy'n ei chael hi'n anodd cofio'r nodiadau unigol i'r holl gordiau hongian hynny ar y piano neu allweddellau, ac sy'n chwilio am ateb!

Disgrifiad: Dysgwch sut i alw'r nodiadau i unrhyw un o'r deuddeg ar unwaith mawr cordiau - heb gorfod dibynnu ar gof rote. Mae'r wers hon yn berthnasol i bob un o'r deuddeg seithfed mawr cordiau hefyd.

Gwers Fideo:

Postiwyd ar - Gadael sylw

Cwrs Cwymp Piano Gleision # 8: Nodiadau Glas a Phlygu Caeau

o Gwrs Cwymp Piano y Gleision

Gwers # 8 (fideo)

Yn y wers hon, rydym yn meistroli cwpl o driciau piano blues penodol o'r grefft. Rwy'n defnyddio'r gair penodol yma, oherwydd rydyn ni'n mynd i ddefnyddio'r dyfeisiau hyn gyda nod mewn golwg, effaith gerddorol sy'n eithaf penodol.

Mae'r “triciau” yn y fideo hwn yn canolbwyntio ar efelychu'r synau hynny o gantorion blues ac offerynnau eraill sy'n gallu plygu eu nodiadau (llithro neu chwarae rhwng caeau). Byddwch chi'n dysgu am “nodiadau glas,” a hefyd yn codi techneg chwarae blues-boogie o'r enw llithro i ffwrdd.

parhau i ddarllen Cwrs Cwymp Piano Gleision # 8: Nodiadau Glas a Phlygu Caeau

Postiwyd ar - Gadael sylw

Blues Lick # 10: Dysgu Chwarae Cyflwyniad 12 Bar Cyflawn

Croeso yn ôl!

Mae'r wers heddiw yn fwy na dim ond llyfu…

Mae gennym yma adran intro dwy law, setup gwych ar gyfer cychwyn unrhyw jam blues. Mae'r rhigol agoriadol hon yn cynnwys cylch 12 bar llawn, gan roi cyflwyniad cyffrous (aka “pen”) i'ch gwrandawyr sy'n arwain yn braf i'r 12 bar nesaf, lle gallwch chi gychwyn ar eich unawd llaw dde. Sylwch, gallwch ddefnyddio llaw chwith (llinell fas) y rhigol hon trwy gydol eich jam cyfan. Mae'n llinell fas syml a phwerus sy'n cadw'r curiad i fynd yn gryf. Ond aros, mae mwy! Mae'r wers hon hefyd yn cynnwys agoriad sampl ar gyfer eich unawd.

GWERS Y FIDEO parhau i ddarllen Blues Lick # 10: Dysgu Chwarae Cyflwyniad 12 Bar Cyflawn

Postiwyd ar - Gadael sylw

Gleision Lick # 11 “Padiau Pentatonig”

 

Yn y wers hon byddwch yn dysgu ffordd amlbwrpas i grwpio unrhyw raddfa “bentatonig” yn bâr o glystyrau tri nodyn, tri bys. Mae defnyddio'r dull tri bys hwn yn ei gwneud hi'n hawdd chwarae llyfu cyflym a diddorol, i fyny ac i lawr y bysellfwrdd.

parhau i ddarllen Gleision Lick # 11 “Padiau Pentatonig”

Catalog Gweledol o 108+ Cord Piano

108 Cord Piano

Dyma eLyfr rhyngweithiol a luniais fel cyfeirnod ar gyfer fy Cordiau Piano 108 gyfres.

 

PWYSIG:

Gall y llyfr hwn fod yn gyfeirnod annibynnol ar gyfer gwirio'ch cordiau piano.

Fodd bynnag:

Unig bwrpas fy Cordiau Piano 108 cyfres yw dysgu myfyrwyr piano sut i gofio pob un o'r 108 o'r cordiau hyn fel maen nhw'n ymddangos ar fysellfwrdd y piano.

Felly, dylid defnyddio'r catalog hwn, yn ddelfrydol, dim ond i wirio'ch dealltwriaeth o'r system gof a addysgir yma.

MWY AM Y LLYFR HWN

Rhestrir cordiau yn nhrefn yr wyddor. Mae pob cord yn cael ei sillafu allan trwy ddefnyddio delwedd syml (sy'n cynnwys dotiau ar fysellfwrdd, sy'n nodi pa allweddi / nodiadau sy'n ffurfio'r cord dan sylw).

 


Yn gryno, dangosir yr holl gordiau safonol tri a phedwar nodyn.

 


RHESTR O BOB MATH O GORD A CHYFLWYNIR YN Y LLYFR HWN

 

Triawdau mawr (pob un)

Mân driawdau (pob un)

7fed cord mawr XNUMXfed (pob un)

Mân 7fed cord (i gyd)

7fed cordiau dominyddol (pob un)

Triawdau wedi dirywio (pob un)

7fed cordiau wedi lleihau (pob un)

7fed cordiau hanner-llai ('Lleiaf-7 fflat-5') (pob un)

Triawdau estynedig (pob un) parhau i ddarllen Catalog Gweledol o 108+ Cord Piano

Postiwyd ar - Gadael sylw

Cwrs Cwymp Piano y Gleision - Gwers # 6: Mwy o ymarfer a help gyda chydlynu dwy law

CYNNWYS PREMIWM (Mae gwers # 3 yn sampl am ddim).

O Gwrs Cwymp Piano y Gleision

Gwers Chwech (fideo) “Rhowch Eich Dwylo Gyda'i Gilydd - Unwaith eto ...”

Mwy o awgrymiadau ac ymarfer ar gydlynu dwy law ar gyfer piano, gan ddefnyddio nodiadau o'r felan.

parhau i ddarllen Cwrs Cwymp Piano y Gleision - Gwers # 6: Mwy o ymarfer a help gyda chydlynu dwy law

Postiwyd ar

Cerddoriaeth Daflen Dewisol ar gyfer “A Study in Blues Piano” (Blues Licks)

Mewn ymateb i geisiadau myfyrwyr am gerddoriaeth ddalen darlunio llyfu o fy nghwrs fideo, Astudiaeth mewn Piano Gleision: Canolbwyntio ar 12 Lic, Hyd yn hyn, rydw i wedi creu nodiant ar gyfer nifer o'r llyfu.

parhau i ddarllen Cerddoriaeth Daflen Dewisol ar gyfer “A Study in Blues Piano” (Blues Licks)

Postiwyd ar

Blues Lick # 6: “Wedi'i gloi”

Astudiaeth Mewn Piano Gleision ~ Lick # 6, “Locked Up”

<- GWERS PUMP

SAITH GWERS ->

YN ÔL I'R TUDALEN CWRS

Diweddarwyd Chwefror 4 2021.

Mae hon yn dechneg gyffrous iawn ar gyfer yr hyn rydw i'n hoffi ei alw'n sain "Big Blues". Gan “Big Blues,” dwi'n golygu dramatig, cyffrous, llawn, fel y byddech chi'n clywed gan fand mawr jazz. Mae'r math hwn o lyfu hefyd yn gweithio'n wych ar gyfer adeiladu i uchafbwynt yn eich “stori blues” (mae unawd dda fel arfer yn adrodd stori).
Nid yw enw'r llyfu hwn, “Locked Up,” o reidrwydd oherwydd gallai'r hyn rydych chi'n ei ddweud â'ch bysedd fod yn stori am fynd i'r carchar. Yn y fideo hwn, mae “Wedi'i gloi” mewn gwirionedd yn cyfeirio at syniad craidd y wers, rhywbeth o'r enw “rhythm dan glo.”

parhau i ddarllen Blues Lick # 6: “Wedi'i gloi”