'Clair de Lune' | Cerdd Daflen gyda Llythyrau a Nodiadau Ynghyd | Darn cyfan | Cerddoriaeth ddalen PDF

Cyhoeddi 'Clair de Lune' Wedi'i Gyflawni — Cerddoriaeth ddalen piano wedi'i hysgythru'n broffesiynol gyda nodiadau a llythyrau gyda'i gilydd

Mae darn piano bythol a hynod boblogaidd Claude Debussy, Clair de Lune, yn adnabyddus ledled y byd. Mae ei darddiad yn cynnwys dylanwadau o farddoniaeth, cerddoriaeth cyfnod Bach (y cyfnod Baróc), ac ysgol artistig Argraffiadaeth.

A yw 'Clair' o clair de lleuad enw person? Os felly, pwy yw'r person hwnnw?

Y 'Clair' yn y teitl clair de lleuad yn Nodyn cyfeirio at berson. (Rwy'n dod â hwn i fyny yma, oherwydd roeddwn i fy hun wedi meddwl tybed hyn, yn ôl yn y dydd, pan welais y teitl gyntaf.)

parhau i ddarllen “'Clair de Lune' | Cerdd Daflen gyda Llythyrau a Nodiadau Ynghyd | Darn cyfan | Cerddoriaeth ddalen PDF”

Gwers Improv Jazz: Drill Neis gan ddefnyddio “Tonau Dull” | Fideo Tiwtorial Jazz Am Ddim

 


GWERS Y FIDEO ~~ JAZZ IMPROV Tiwtorial ~~ YMARFERION JAZZ


Helo pawb!

Y 'dril' jazz yn y fideo hwn yn cael ei arddangos ar fysellfwrdd, ond - wrth gwrs - gellir ei gymhwyso a'i ymarfer ar unrhyw offeryn, neu lais arall.

Patrwm wedi'i seilio ar gord yw hwn y byddwn yn ei ddefnyddio ac yn ei addasu ar gyfer y cordiau safonol hyn: Major, Maj7, Minor, Min-7, Dominant-7…. Bob amser, gall y cysyniad hwn fod yn berthnasol i unrhyw gord a bennwyd ymlaen llaw, fel cord llai neu gord estynedig.

Meistrolaeth ar batrymau/cysyniadau fel y rhain:

  • Yn gallu ychwanegu diddordeb newydd at eich llinellau byrfyfyr, trwy ragflaenu “tôn (iau) targed” cord gyda “thonau dynesu.”
  • Bydd yn cynyddu eich meistrolaeth ar unrhyw raddfa benodol, yn enwedig gan ei fod yn ymwneud â'r cordiau sylfaenol.

O ganlyniad, y weithred dro ar ôl tro o feddwl (ac nid meddwlllaily) gall ymarfer y dril hwn gynyddu eich cyfleuster cyffredinol gyda thonau dynesu, yn ogystal â rhoi mewnwelediadau damcaniaethol i chi (newydd o bosibl) ynghylch perthnasoedd ar raddfa cord.

FIDEO

parhau i ddarllen “Gwers Jazz Improv: Dril Neis yn Defnyddio “Tonau Dull” | Fideo Tiwtorial Jazz Am Ddim"

Cerddoriaeth Daflen: Lick # 10 o “A Study in Blues Piano”

Mwy o Gerddoriaeth Daflen ar gyfer 'A Study in Blues Piano'

 

Mae'r post hwn gan Kent Smith, crëwr a hyfforddwr y cwrs fideo rhad ac am ddim o'r enw 'Astudiaeth mewn Piano Gleision', sydd bob amser ar gael yma ar 'Piano With Kent.'

Diwrnod da i holl fyfyrwyr jas a blŵs byrfyfyr, ac i unrhyw un arall sy'n chwilfrydig!

Dyma ffeil PDF y gellir ei lawrlwytho o orchudd cerddoriaeth ddalen Gleision Piano Lick # 10, am dewisol defnyddio gyda fy nghwrs “Astudiaeth mewn Piano Gleision”(Y cyfan ar y wefan hon).

Mae'r daflen hon yn rhan o gasgliad atodol yr wyf yn ei roi at ei gilydd, mewn ymateb i geisiadau diweddar! Cadwch diwnio am fwy!

Cheers,

GWIRIWCH ALLAN EIN CERDDORIAETH TAFLEN EITHRIADOL ISOD!

parhau i ddarllen “Cerddoriaeth Daflen: Lick #10 o “Astudiaeth mewn Piano Blues””

Sut i Ddod o Hyd i'ch Ffordd Ar Draws y Dirwedd Bysellfwrdd Piano

Sut i Ddarllen Cerddoriaeth Piano - Cam Un: Enwi'r Bysellau Piano


Sylw Pianyddion Dechreuol!

Dyma trosolwg cerddorol o'ch bysellfwrdd piano, ynghyd ag awgrymiadau defnyddiol ar gyfer cofio enwau llythyrau / nodiadau nodiadau yr allweddi!

FIDEO

HEY!

GWIRIO FY EXCLUSIVE TAFLEN GERDD GYDA NODIADAU A LLYTHYRAU ISOD:


CERDDORIAETH TAFLEN NODWEDDION Â LLYTHYRAU

~~ sgroliwch i lawr am bostiadau blog testun a fideo mwy addysgol ~~

parhau i ddarllen “Sut i Ddod o Hyd i'ch Ffordd Ar Draws Tirwedd Bysellfwrdd Piano”

Sut I Gofio Cerddoriaeth: Rheol 'Tair Amser yn Iawn' ar gyfer Cofio Unrhyw Dasg

Piano gyda Kent Hero Image Sut i Gofio Cerddoriaeth
Dysgwch reol HAWL TAIR AMSER a byddwch yn AELOD FAWR!

Sut i gofio cerddoriaeth gyda sicrwydd?

Heddiw, rwyf am rannu techneg syml iawn ar gyfer bod yn hyderus eich bod wedi cofio rhan o gerddoriaeth. Mae hyn yn gweithio i lawer o bethau tebyg, fel actor yn cofio llinellau.

parhau i ddarllen “Sut i Ddysgu Cerddoriaeth: Rheol 'Tri Amser Yn Gywir' ar gyfer Cofio Unrhyw Dasg"

Gwersi Piano Gleision Am Ddim: Astudiaeth mewn Piano Gleision - Canolbwyntio ar Ddeuddeg Lic


Delwedd (gan Caint): Ridler's Piano Bar yn Spokane, WA, UDA. Stopiais yma yn ddiweddar pan oeddwn yn Spokane am ychydig, a chefais wahoddiad yn ôl i chwarae, ar ôl cymryd rhan mewn sesiwn jam yno, yn hwyr iawn un noson. Treuliais bron bob noson ganlynol yno yn ystod fy arhosiad!


Croeso i Astudiaeth mewn Piano Gleision!

Cwrs piano fideo am ddim gyda Kent D. Smith o 'Piano With Kent.'


Disgrifiad o'r Cwrs

Mae hon yn astudiaeth fanwl o ddeuddeg llyfu blues, gydag awgrymiadau cymorth chwith helaeth. Archwilir pob llyfu / riff yn fanwl, gan gynnwys amrywiadau, byseddu, awgrymiadau chwarae, a chefnogi theori cerddoriaeth.

Yn fwy na dim ond dysgu'r nodiadau trwy rote, cewch gipolwg ar y patrymau, y graddfeydd, y cordiau a'r ysbeidiau dan sylw, gan gynnwys sut i drawsosod pob llyfu.

O ganlyniad, bydd pob llyfiad yn cael ei feistroli fel DEUNYDD RAW ar gyfer amrywiadau diddiwedd, gyda chymwysiadau mewn llawer o leoliadau cerddorol (genres).

Mae llyfu # 10 y grŵp hwn mewn gwirionedd yn fwy na llyfu; yn hytrach, mae'n rhoi rhigol agoriadol 12 bar dwy law cyflawn i chi, gan gynnwys patrwm chwith i gynnal eich llyfu trwy gydol eich unawd.

Cerddoriaeth ddalen (dewisol)

Gall myfyrwyr lawrlwytho ac argraffu cerddoriaeth ddalen ddewisol ar gyfer nifer o'r llyfu. Mae yna hefyd ddarn unigol enghreifftiol gyda chyflwyniad 12 bar, ac yna unawd piano 12 bar sy'n cynnwys llyfu o'r dosbarth.


  • MAE'R CWRS HON AM DDIM I YMWELWYR PAN FYDD YN GOLYGU YMA YN UNIG. SUT FELLY, POB CYNNWYS GWREIDDIOL AR PIANOWITHKENT.COM GWEDDILLION DEUNYDD COPYRIGHTED, AWDURDODIR AR GYFER DEFNYDD PERSONOL YN UNIG, AC YW NI AWDURDODIR AR GYFER DOSBARTHU, YN UNIGOL YN AWDURDOD YN UNIG, YN YSGRIFENNU, GAN KENT D. SMITH O PIANOWITHKENT.COM.
  • Piano Gyda Chaint yn Nodau Masnach Cofrestredig yr UD.
  • Diolch am eich cefnogaeth barhaus i addysg am ddim!

Gan Gaint. D. Smith o Piano gyda Chaint. (c) 2010. (c) 2021. Cedwir pob hawl.

 


YR ASTUDIAETHAU DEWIS LICK


Un

parhau i ddarllen “Gwersi Piano Gleision Rhad ac Am Ddim: Astudiaeth mewn Piano Gleision - Canolbwyntio ar Ddeuddeg Licks”

Techneg 3 bys hawdd ar gyfer Rhedeg Pentatonig Argraffiadol ar Biano (mae hynny'n iawn, dim ond 3 bys!)

Helo byrfyfyrwyr a jamwyr: Dyma ffordd bwerus i chwarae llyfu piano / bysellfwrdd pentatonig trawiadol wrth solo mewn lleoliadau roc, blues, neu jazz, gan ddefnyddio tri bys yn unig yn eich llaw dde. Mae'r fideo hon yn defnyddio'r raddfa enwog “mân bentatonig” (mae “pentatonig” yn cyfeirio at raddfa pum nodyn). Gydag ychydig o waith byddwch chi'n synnu pa mor gyflym y gallwch chi hedfan ar draws y bysellfwrdd gan ddefnyddio'r tric syml hwn o'r grefft!

parhau i ddarllen “Techneg 3 bys hawdd ar gyfer Rhediadau Pentatonig Trawiadol ar y Piano (mae hynny'n iawn, dim ond 3 bys!)”

Symbolau Cord: add2 neu add9? (yn cynnwys fy fideo ar ddefnyddio nawfed ychwanegol i gordiau)

Helo bawb!

Yn ddiweddar, cefais gwestiwn heddiw (ar fy sianel YouTube), un rhagorol, y mae ei bwnc yn destun dadl. Mae'r cwestiwn mewn ymateb i un o fy fideos ynglŷn â defnyddio cordiau add9 ar y piano. (Mae dolen i'r fideo wedi'i chynnwys isod.)

Roeddwn i'n meddwl y byddwn i'n rhannu'r edau yma:

BARN: Onid yw'r D yn Cadd9 i fod i fod yn wythfed yn uwch? Mae'n debyg fy mod i wedi drysu pam nad Add2 ydyw yn lle.

parhau i ddarllen “Symbolau Cord: adio2 neu add9? (yn cynnwys fy fideo ar ddefnyddio nawfed ychwanegol i gordiau)”

Lleisiau Cord ar gyfer Piano Jazz (Gwraidd, Llaw Chwith, Math B)

“Math B” Lleisiau Cord Di-wreiddiau ar gyfer Piano

Mae “llais di-wreiddiau” ar y piano (yn enwedig ar gyfer cefnogaeth chwith) yn wych ar gyfer trin cordiau jazz mawr na ellir eu gorchuddio gan un llaw yn unig fel rheol. Mae'r tiwtorial fideo hwn yn dangos i chi sut i chwarae II-VI sy'n swnio'n gyfoethog yn y llaw chwith, wrth ganiatáu i'r chwaraewr bas (neu chi, ar guriad arall) orchuddio'r gwreiddyn. parhau i ddarllen “Lleisiau Cord ar gyfer Piano Jazz (Di-wraidd, Llaw Chwith, Math B)”