'Clair de Lune' | Cerdd Daflen gyda Llythyrau a Nodiadau Ynghyd | Darn cyfan | Cerddoriaeth ddalen PDF

Cyhoeddi 'Clair de Lune' Wedi'i Gyflawni — Cerddoriaeth ddalen piano wedi'i hysgythru'n broffesiynol gyda nodiadau a llythyrau gyda'i gilydd

Mae darn piano bythol a hynod boblogaidd Claude Debussy, Clair de Lune, yn adnabyddus ledled y byd. Mae ei darddiad yn cynnwys dylanwadau o farddoniaeth, cerddoriaeth cyfnod Bach (y cyfnod Baróc), ac ysgol artistig Argraffiadaeth.

A yw 'Clair' o clair de lleuad enw person? Os felly, pwy yw'r person hwnnw?

Y 'Clair' yn y teitl clair de lleuad yn Nodyn cyfeirio at berson. (Rwy'n dod â hwn i fyny yma, oherwydd roeddwn i fy hun wedi meddwl tybed hyn, yn ôl yn y dydd, pan welais y teitl gyntaf.)

parhau i ddarllen “'Clair de Lune' | Cerdd Daflen gyda Llythyrau a Nodiadau Ynghyd | Darn cyfan | Cerddoriaeth ddalen PDF”

Y Tetrachord Rhyfeddol: Sut i Ddelweddu Unrhyw Raddfa Fawr ar Unwaith

Sut i “Ddysgu'n Barhaol” Pob Graddfa Fawr gan ddefnyddio'r Tetrachord Mawr

GWERS FIDEO gyda KENT


Hei Folks!

Dyma Kent Smith o 'Piano With Kent.'

Rwyf wedi cael llawer o adborth hapus am y wers hon, byth ers i mi ei phostio gyntaf ar YouTube. Yn y bôn, mae pobl yn dweud mai dyma'r ffordd hawsaf y maen nhw wedi'i chael i ddysgu nodiadau pob un o'r deuddeg graddfa fawr, yn gyflym ac yn ddi-boen. Dysgais am tetrachords yn fy nosbarthiadau theori coleg, ac rwyf wedi eu cael yn “gyfrinach” ychydig yn hysbys ar gyfer trefnu meddyliau rhywun am raddfeydd a moddau. Gadewch imi wybod beth yw eich barn chi!

Sut i Ddod o Hyd i'ch Ffordd Ar Draws y Dirwedd Bysellfwrdd Piano

Sut i Ddarllen Cerddoriaeth Piano - Cam Un: Enwi'r Bysellau Piano


Sylw Pianyddion Dechreuol!

Dyma trosolwg cerddorol o'ch bysellfwrdd piano, ynghyd ag awgrymiadau defnyddiol ar gyfer cofio enwau llythyrau / nodiadau nodiadau yr allweddi!

FIDEO

HEY!

GWIRIO FY EXCLUSIVE TAFLEN GERDD GYDA NODIADAU A LLYTHYRAU ISOD:


CERDDORIAETH TAFLEN NODWEDDION Â LLYTHYRAU

~~ sgroliwch i lawr am bostiadau blog testun a fideo mwy addysgol ~~

parhau i ddarllen “Sut i Ddod o Hyd i'ch Ffordd Ar Draws Tirwedd Bysellfwrdd Piano”

Bwndel Sonata Golau Lleuad Beethoven | Pob un o'r 3 symudiad neu Unigol | Cerddoriaeth Daflen Piano gyda Llythyrau a Nodiadau | | Pob un o'r 3 Symudiad | Yn cynnwys Llythyrau-Nodiadau (Nod-Names)

Sonata Piano Rhif 14 Beethoven “Moonlight” Sonata | Cerddoriaeth Daflen gyda Llythyrau a Nodiadau | PDF download

Bwndel: symudiadau 1af, 2il, a 3ydd symudiad* (hefyd yn cael ei werthu yn unigol )


* GALLWCH prynu unrhyw un o'r tri symudiad hyn yn unigol YMA


Nodiadau Llythyr wedi'u Cynnwys | Wedi'i gwblhau ac yn ddigyfnewid

Sonata Rhif 14 “Moonlight” gyfan gan Ludwig v. Beethoven. Pob un o'r 3 symudiad. Darn gwreiddiol, fersiwn gyflawn wreiddiol.

parhau i ddarllen “Bwndel Sonata Beethoven Moonlight | Pob un o'r 3 symudiad neu Unigol | Cerddoriaeth Daflen Piano gyda Llythyrau a Nodiadau | | Pob un o'r 3 Symudiad | Yn cynnwys Nodiadau Llythyren (Enwau Nodiadau)”

Symbolau Cord: add2 neu add9? (yn cynnwys fy fideo ar ddefnyddio nawfed ychwanegol i gordiau)

Helo bawb!

Yn ddiweddar, cefais gwestiwn heddiw (ar fy sianel YouTube), un rhagorol, y mae ei bwnc yn destun dadl. Mae'r cwestiwn mewn ymateb i un o fy fideos ynglŷn â defnyddio cordiau add9 ar y piano. (Mae dolen i'r fideo wedi'i chynnwys isod.)

Roeddwn i'n meddwl y byddwn i'n rhannu'r edau yma:

BARN: Onid yw'r D yn Cadd9 i fod i fod yn wythfed yn uwch? Mae'n debyg fy mod i wedi drysu pam nad Add2 ydyw yn lle.

parhau i ddarllen “Symbolau Cord: adio2 neu add9? (yn cynnwys fy fideo ar ddefnyddio nawfed ychwanegol i gordiau)”

E-lyfr PDF AM DDIM: Catalog Gweledol o 108+ o Gordiau Piano – lawrlwythiad PDF

 

Cyfarchion o Gaint!

Heddiw, rydw i newydd gyhoeddi a FREE PDF PIANO CHORD BOOK a luniwyd gennyf yn ddiweddar, fel catalog cyfeirio dewisol ar gyfer fy 'Chords 108' cyfres o diwtorialau fideo.


GALLWCH EI LAWRLWYTHO YMA (o'r wefan hon):

'Chords108′ eLyfr cyfeirio - Catalog Cordiau PDF Rhad ac Am Ddim o 'Piano With Kent.'


PWYSIG:

Er bod y llyfr hwn Gall byddwch yn ddefnyddiol ynddo'i hun, fel cyfeiriad defnyddiol ar gyfer gwirio cordiau eich piano, nid dyna'r defnydd a fwriadwyd gennyf ar ei gyfer mewn gwirionedd. Pam hynny? Wel, y gwir, pwrpas bwriadol fy Cordiau 108 Bydd cyfres, gan gynnwys yr atodiad cwrs dewisol newydd hwn, yn helpu i ddysgu myfyrwyr piano sut i 'ddysgu'n barhaol' pob un o'r 108(+) o'r cordiau hyn, wrth iddynt ymddangos ar fysellfwrdd y piano, heb unrhyw gyfeiriad allanol.

Felly, dylid defnyddio'r catalog hwn, yn ddelfrydol, yn unig i gwirio eich dealltwriaeth o'r system cof cordiau 'di-rote' hon. Y ffordd honno, byddwch chi'n dysgu'n gyflym sut i alw'r nodau i fyny i unrhyw gord safonol ar y piano, heb fod angen UNRHYW fath o gyfeiriad!

MWY AM Y LLYFR HWN

Rhestrir cordiau yn nhrefn yr wyddor. Mae pob cord yn cael ei sillafu allan trwy ddefnyddio delwedd syml (sy'n cynnwys dotiau ar fysellfwrdd, sy'n nodi pa allweddi / nodiadau sy'n ffurfio'r cord dan sylw).

 


Yn gryno, mae'r holl gordiau safonol tri a phedwar nodyn yn cael eu darlunio!

 


Dyma RHESTR O'R HOLL FATHAU CORDIAU A DDANGOSIR YN Y LLYFR HWN:

parhau i ddarllen “E-lyfr PDF AM DDIM: Catalog Gweledol o 108+ o Gordiau Piano – lawrlwythiad PDF”

Cerddoriaeth Daflen Unigryw Piano o 'Piano With Kent'


Croeso i fy Siop Cerddoriaeth Llen!

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi fy:

BLOG AM DDIM | FIDEOS Tiwtorial

ac mae fy

CYRSIAU BYR PIANO AM DDIM

 


Mae 'Piano With Kent' yn wefan addysgol rhad ac am ddim — dim hysbysebion trydydd parti, dim ffenestri naid, a ZERO e-bost spam…I DO cynhyrchu a gwerthu cerddoriaeth ddalen broffesiynol, arferiad!


 Cerddoriaeth Llen Piano Unigryw ~ Wedi'i Engrafu'n Broffesiynol


Ymweld â fy 'Cyflym Tudalen Cysylltiadau' am fy newisiadau mwyaf poblogaidd

CAtALOG GORFFENNOL