Postiwyd ar - Gadael sylw

Sut i Ddod o Hyd i'ch Ffordd Ar Draws y Dirwedd Bysellfwrdd Piano

Linus y Jazz Cat ar fysellfwrdd piano Caint, llaw Kent ar yr allweddi.

Sut i Ddarllen Cerddoriaeth Piano - Cam Un: Enwi'r Bysellau Piano


Sylw Pianyddion Dechreuol!

Dyma trosolwg cerddorol o'ch bysellfwrdd piano, ynghyd ag awgrymiadau defnyddiol ar gyfer cofio enwau llythyrau / nodiadau nodiadau yr allweddi!

FIDEO

Linus y Gath Jazz
Linus y Gath Jazz

parhau i ddarllen Sut i Ddod o Hyd i'ch Ffordd Ar Draws y Dirwedd Bysellfwrdd Piano

Postiwyd ar - Gadael sylw

Y Tetrachord Rhyfeddol: Sut i Ddelweddu Unrhyw Raddfa Fawr ar Unwaith

Sut i “Ddysgu'n Barhaol” Pob Graddfa Fawr gan ddefnyddio'r Tetrachord Mawr

DIWEDDARWYD: Gorffennaf 20, 2021.

Rwyf wedi cael llawer o adborth hapus am y wers hon, byth ers i mi ei phostio gyntaf ar YouTube. Yn y bôn, mae pobl yn dweud mai dyma'r ffordd hawsaf y maen nhw wedi'i chael i ddysgu nodiadau pob un o'r deuddeg graddfa fawr, yn gyflym ac yn ddi-boen. Dysgais am tetrachords yn fy nosbarthiadau theori coleg, ac rwyf wedi eu cael yn “gyfrinach” ychydig yn hysbys ar gyfer trefnu meddyliau rhywun am raddfeydd a moddau. Gadewch imi wybod beth yw eich barn chi!

Postiwyd ar

Awgrym Unigol Jazz / Roc / Gleision: Gan ddefnyddio 'Rock-Bottom Four' Graddfa'r Gleision

Awgrym Pwerus ar gyfer Gleision, Jazz, a Byrfyfyrwyr Roc

Diwrnod da!

Mae'r post heddiw yn ymwneud â defnyddio'r pedwar nodyn cyntaf ar raddfa blues fel patrwm symudol, gyda llawer o bosibiliadau dal clust a all danio'ch unawdau mewn ffyrdd annisgwyl.

Gall y patrwm “roc-gwaelod pedwar” hwn, gan ddechrau ar unrhyw nodyn penodol, gynhyrchu amrywiaeth eang o synau bluesy, ffynci a iasol, pan gaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun o'ch dewis gofalus, wedi'i arwain gan eich clust fel y barnwr terfynol.

Sioe sleidiau yw hon, sy'n fformat cyffredin rwy'n ei defnyddio ar fy nhudalen Instagram, @piano_w_kent.

Rwyf wedi darganfod ei bod yn ymddangos bod y mathau hyn o swyddi'n gweithio'n dda ar fy nhudalen Instagram, felly rydw i'n mynd i ddechrau cynnwys y rhain yma hefyd.

SLEIDIAU GWEDDILL HEDDIW:

parhau i ddarllen Awgrym Unigol Jazz / Roc / Gleision: Gan ddefnyddio 'Rock-Bottom Four' Graddfa'r Gleision

Postiwyd ar - Gadael sylw

Print Mwy 'Preliwd Rhif 7' (A-Major) gan Chopin | Cerddoriaeth Dalen Lawrlwytho | Yn cynnwys Labeli Enw Nodyn | PDF

Rhagarweiniad Chopin # 7 yn A-Major | Cerddoriaeth Daflen Unigryw ar gyfer Piano Unigol | Yn cynnwys Enwau Nodiadau (Llythyrau)

Wedi'i gwblhau ac yn ddigyfnewid!

  • Wedi'i engrafio a'i anodi'n ofalus gan Caint D. Smith, cerddor proffesiynol a hyfforddwr cerdd, a sylfaenydd Piano Gyda Chaint.

  • Mae pob nodyn wedi'i labelu gyda'i yn gerddorol gywir enw llythyren, megis F, Bb, C, G #.

  • Un y gellir ei lawrlwytho, y gellir ei argraffu Ffeil PDF - Dau (2) tudalennau.

  • Eich dolen lawrlwytho yn cael ei ddychwelyd i'ch sgrin (ar y wefan hon), yn syth ar ôl ei brynu. Eich un dolen lawrlwytho preifat yw hefyd yn cael ei anfon atoch trwy e-bost (gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd gennych ar gyfer eich pryniant.) *

Yn ddelfrydol ar gyfer y cyn-fyfyriwr piano dychwelyd i'r piano ar ôl peth amser, ond heb fynediad at athro.

Hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer:

  • Y rhai sy'n chwarae â chlust yn bennaf, a phwy sy'n gwybod hanfodion yr wyddor gerddorol 7 llythyren (enwau nodiadau).

  • Unrhyw fyfyriwr neu gerddor sydd ag anhawster darllen neu ddysgu gall hynny effeithio ar brosesau dysgu darllen nodiant cerddoriaeth ddalen.

  • Sylw os gwelwch yn dda: Myfyrwyr cerddoriaeth ffurfiol sy'n cymryd gwersi piano yn weithredol, gyda ffocws ar ddarllen cerddoriaeth ddalen, fe ddylai cael eich tywys gan eich athro, o ran chwarae piano o gerddoriaeth ddalen gydag enwau nodiadau wedi'u hychwanegu.

Rhagarweiniad Chopin 7 yn A-Major Gyda Llythyrau | Yn cynnwys Nodiadau Mwy | Cerddoriaeth Daflen PDF Safonol | Enwau Nodiadau wedi'u Cynwys

Postiwyd ar

Sut I Gofio Cerddoriaeth: Rheol 'Tair Amser yn Iawn' ar gyfer Cofio Unrhyw Dasg

Piano gyda Kent Hero Image Sut i Gofio Cerddoriaeth
Dysgwch reol HAWL TAIR AMSER a byddwch yn AELOD FAWR!

Sut i gofio cerddoriaeth gyda sicrwydd?

Heddiw, rwyf am rannu techneg syml iawn ar gyfer bod yn hyderus eich bod wedi cofio rhan o gerddoriaeth. Mae hyn yn gweithio i lawer o bethau tebyg, fel actor yn cofio llinellau.

parhau i ddarllen Sut I Gofio Cerddoriaeth: Rheol 'Tair Amser yn Iawn' ar gyfer Cofio Unrhyw Dasg

Postiwyd ar - Gadael sylw

Sut i Chwarae Cordiau Anodd ar Biano neu Allweddellau

Sut i ddelio â 'Gor-orlenwi' of Eich Bysedd wrth ddelio â Lletchwith Chords

Mae'r swydd heddiw wedi'i chymryd o cyfnewid ar-lein rhwng un o ddilynwyr YouTube i mi, a minnau, ynglŷn â chwestiwn yr oedd wedi'i bostio ar un o fy nhiwtorialau YouTube. Y pwnc trafod yma yw chwarae siapiau cord anodd ar y piano...

parhau i ddarllen Sut i Chwarae Cordiau Anodd ar Biano neu Allweddellau

Postiwyd ar

Dysgwch bob un o'r 12 Cord Mawr a phob un o'r 12 Cord Maj7 yn ôl Patrwm (nid trwy rote)

<- Yn ôl i Dudalen y Prif Gwrs Chords 108

Croeso yn ôl!

Heddiw, byddwn yn dysgu'r fformiwla 3 llythyren unigryw sy'n berthnasol i bob safon Mawr a Seithfed Mawr Cord.

cynulleidfa: Unrhyw gerddor sy'n ei chael hi'n anodd cofio'r nodiadau unigol i'r holl gordiau hongian hynny ar y piano neu allweddellau, ac sy'n chwilio am ateb!

Disgrifiad: Dysgwch sut i alw'r nodiadau i unrhyw un o'r deuddeg ar unwaith mawr cordiau - heb gorfod dibynnu ar gof rote. Mae'r wers hon yn berthnasol i bob un o'r deuddeg seithfed mawr cordiau hefyd.

Gwers Fideo:

Postiwyd ar - Gadael sylw

Symbolau Cord: add2 neu add9? (yn cynnwys fy fideo ar ddefnyddio nawfed ychwanegol i gordiau)

Helo bawb!

Yn ddiweddar, cefais gwestiwn heddiw (ar fy sianel YouTube), un rhagorol, y mae ei bwnc yn destun dadl. Mae'r cwestiwn mewn ymateb i un o fy fideos ynglŷn â defnyddio cordiau add9 ar y piano. (Mae dolen i'r fideo wedi'i chynnwys isod.)

Roeddwn i'n meddwl y byddwn i'n rhannu'r edau yma:

BARN: Onid yw'r D yn Cadd9 i fod i fod yn wythfed yn uwch? Mae'n debyg fy mod i wedi drysu pam nad Add2 ydyw yn lle.

parhau i ddarllen Symbolau Cord: add2 neu add9? (yn cynnwys fy fideo ar ddefnyddio nawfed ychwanegol i gordiau)

Postiwyd ar - Gadael sylw

Lleisiau Cord ar gyfer Piano Jazz (Gwraidd, Llaw Chwith, Math B)

“Math B” Lleisiau Cord Di-wreiddiau ar gyfer Piano

Mae “llais di-wreiddiau” ar y piano (yn enwedig ar gyfer cefnogaeth chwith) yn wych ar gyfer trin cordiau jazz mawr na ellir eu gorchuddio gan un llaw yn unig fel rheol. Mae'r tiwtorial fideo hwn yn dangos i chi sut i chwarae II-VI sy'n swnio'n gyfoethog yn y llaw chwith, wrth ganiatáu i'r chwaraewr bas (neu chi, ar guriad arall) orchuddio'r gwreiddyn. parhau i ddarllen Lleisiau Cord ar gyfer Piano Jazz (Gwraidd, Llaw Chwith, Math B)

Postiwyd ar - Gadael sylw

Cwrs Cwymp Piano Gleision # 8: Nodiadau Glas a Phlygu Caeau

o Gwrs Cwymp Piano y Gleision

Gwers # 8 (fideo)

Yn y wers hon, rydym yn meistroli cwpl o driciau piano blues penodol o'r grefft. Rwy'n defnyddio'r gair penodol yma, oherwydd rydyn ni'n mynd i ddefnyddio'r dyfeisiau hyn gyda nod mewn golwg, effaith gerddorol sy'n eithaf penodol.

Mae'r “triciau” yn y fideo hwn yn canolbwyntio ar efelychu'r synau hynny o gantorion blues ac offerynnau eraill sy'n gallu plygu eu nodiadau (llithro neu chwarae rhwng caeau). Byddwch chi'n dysgu am “nodiadau glas,” a hefyd yn codi techneg chwarae blues-boogie o'r enw llithro i ffwrdd.

parhau i ddarllen Cwrs Cwymp Piano Gleision # 8: Nodiadau Glas a Phlygu Caeau