Postiwyd ar - Gadael sylw

Adolygiad Llyfr: Cyfres Jazz Piano gan John Mehegan

Cyfres o bedwar llyfr gan John Mehegan yw fy “Beibl piano jazz”, y cyfeirir atynt gyda'i gilydd fel y Byrfyfyr Jazz cyfres. Gall llyfrau fod yn rhan amhrisiadwy o'ch hyfforddiant fel cerddor, yn enwedig ym maes jazz, oherwydd gall dealltwriaeth gadarn o jazz clasurol fynd yn weddol drwm ar ochr theori cerddoriaeth pethau!

parhau i ddarllen Adolygiad Llyfr: Cyfres Jazz Piano gan John Mehegan

Postiwyd ar - Gadael sylw

Dyddiad Heddiw yn Hanes Jazz: Pasio Bill Evans (1929 -1980)

Helo o Gaint,

Pe gofynnwyd imi ddewis un person fel fy “eilun jazz,” ni fyddwn yn oedi cyn dweud Bill Evans. Yn wir, yr wyf i cael gofynnwyd i mi hyn, a dyna fy ateb bob amser.

Mae heddiw yn nodi pen-blwydd marwolaeth y pianydd jazz hynod ddylanwadol hwn, a fu farw ar y dyddiad hwn ym 1980.

Heddiw, rydw i'n rhannu dwy erthygl am Bill Evans, er anrhydedd i'w gof. Diolch i chi, Mr Evans, am bopeth rydych chi wedi'i ddysgu i mi (ac yn dal i'w wneud), trwy eich cerddoriaeth, eich bywyd a'ch etifeddiaeth!

Athrylith Cerdd Bill Evans

Erthygl Wikipedia ar Bill Evans