Postiwyd ar

CWBLHAU 'Fur Elise' | Cerddoriaeth Dalen Go Iawn gyda Llythyrau | Llythyrau a Nodiadau Gyda'n Gilydd | Lawrlwytho PDF

Ffwr Elise gyda Llythyrau. Ychwanegwch enwau nodiadau at bob nodyn.

Für Elise cerddoriaeth ddalen piano - yn cynnwys labeli enw nodiadau ar gyfer pob nodyn


FÜR ELISE - Y darn cyfan - Nodiadau Llythyr / Enwau Nodyn wedi'u Cynwys

Bagatelle Rhif 25 yn A-Leiaf ~ Ludwig v. Beethoven

Dyma'r rhestr cynnyrch y gellir ei glicio gyda delweddau a disgrifiadau:

Mae darn piano bythol a hynod boblogaidd Ludwig v. Beethoven, Für Elise, a enwir yn swyddogol yn ‘Bagatelle Rhif 25,” yn A-Minor, wedi bod yn annwyl ac yn adnabyddus ledled y byd am fwy na dwy ganrif. Arweiniodd cerddoriaeth Beethoven, yn enwedig ei weithiau diweddarach, yn y Cyfnod Rhamantaidd o gerddoriaeth glasurol y gorllewin.

CYSYLLTIADAU CYFLYM I FWY O TAFLEN BEETHOVEN 

Pecyn Sonata Moonlight Y tri symudiad am bris gostyngedig - Cynhwysir labeli nodiadau llythyr

Beethoven's Sonata Moonlight - Y Symudiad 1af Cyfan - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

Beethoven's Sonata Moonlight - 2il Symudiad Cyfan - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

Beethoven's Sonata Moonlight - 3ydd Symudiad Cyfan - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

LLAWER MWY O TAFLEN SYDD AR GAEL YMA:

parhau i ddarllen CWBLHAU 'Fur Elise' | Cerddoriaeth Dalen Go Iawn gyda Llythyrau | Llythyrau a Nodiadau Gyda'n Gilydd | Lawrlwytho PDF

Postiwyd ar

CWBLHAU 'Clair de Lune' Cerddoriaeth Daflen gyda Llythyrau a Nodiadau Gyda'n Gilydd | Lawrlwytho PDF | Cerddoriaeth Dalen Piano o Safon | Yn cynnwys Nodiadau Llythyr!

Clair de Lune Gyda Llythyrau - Llythyrau a Nodiadau || Cerddoriaeth Biano gydag Enwau Nodiadau

Cerddoriaeth Daflen Piano unigryw Clair de Lune o Piano Gyda Chaint

Mae darn piano bythol a hynod boblogaidd Claude Debussy, Clair de Lune, yn adnabyddus ledled y byd. Mae ei darddiad yn cynnwys dylanwadau personoliaeth o farddoniaeth, cerddoriaeth amser Bach (y cyfnod Baróc), ac ysgol artistig Argraffiadaeth.

A yw 'Clair' o Clair de Lune enw person? Os felly, pwy yw'r person hwnnw?

Y 'Clair' yn y teitl Clair de Lune yn Nodyn cyfeirio at berson.

parhau i ddarllen CWBLHAU 'Clair de Lune' Cerddoriaeth Daflen gyda Llythyrau a Nodiadau Gyda'n Gilydd | Lawrlwytho PDF | Cerddoriaeth Dalen Piano o Safon | Yn cynnwys Nodiadau Llythyr!

Postiwyd ar

Sonata Moonlight Beethoven gyda Llythyrau | CWBLHAU | Pob un o'r 3 Symudiad | Yn cynnwys Nodiadau Llythyr (Enwau Nodiadau)

Ludwig Van Beethoven | Sonata Moonlight | cerddoriaeth ddalen piano gydag enwau nodiadau llythyrau wedi'u hychwanegu

Sonata Piano Beethoven Rhif 14 Cerddoriaeth Daflen “Moonlight” | PDF download

1af, 2il, a 3ydd Mvt's.

Nodiadau Llythyr wedi'u Cynnwys | Wedi'i gwblhau ac yn ddigyfnewid

Cyfanswm Sonata “Moonlight” Rhif 14 gan Ludwig v. Beethoven. Pob un o'r 3 symudiad.

parhau i ddarllen Sonata Moonlight Beethoven gyda Llythyrau | CWBLHAU | Pob un o'r 3 Symudiad | Yn cynnwys Nodiadau Llythyr (Enwau Nodiadau)

Postiwyd ar

Cerddoriaeth Dalen Für Elise gyda Nodiadau wedi'u Labelu â Llythyrau | Lawrlwytho PDF

Cerddoriaeth Dalen Für Elise Beethoven gydag Enwau Llythyr-Nodyn

Gall enwau nodiadau llythyrau ar gerddoriaeth ddalen fod yn ddefnyddiol iawn, weithiau bron yn anhepgor, i bobl sydd â phrofiad cyfyngedig o ddarllen cerddoriaeth, a / neu sydd heb fynediad at athro, a / neu sydd â symudedd cyfyngedig, neu rwystrau dysgu o unrhyw fath.

parhau i ddarllen Cerddoriaeth Dalen Für Elise gyda Nodiadau wedi'u Labelu â Llythyrau | Lawrlwytho PDF

Postiwyd ar

NEWYDD: Bach “Preliwd yn C” Gyda Llythyrau Ychwanegwyd | Cerddoriaeth Dalen Biano Broffesiynol | Gwreiddiol a Di-rwystr

Cerddoriaeth Dalen Biano gyda Llythyrau Ychwanegol

JS Bach's Rhagarweiniad yn C. Mawr gyda Nodiadau Llythyr - Cerddoriaeth Daflen Hawdd i'w Darllen ar gyfer Piano

Preliwd yn C,  ysgrifennwyd gan JS Bach, o The Well-Tempered Clavier, Llyfr UnRhagarweiniad yn C. yn ddarn hynod boblogaidd na fydd byth yn colli ei apêl i chwaraewyr piano a gwrandawyr fel ei gilydd.

Mae gan bob cerddoriaeth ddalen piano Bach hon bob nodyn wedi'i labelu gyda'i enw llythyren gerddorol, fel E, D #, A… Mae rhai marciau (dynameg, ac ati) wedi'u hepgor i wneud lle i'r llythrennau ychwanegol.

Postiwyd ar - Gadael sylw

Gwersi Piano Gleision AM DDIM @ Piano Gyda Chaint | “Cwrs Cwymp Piano y Gleision” Prif Dudalen

CWRS SY'N SEILIEDIG AM FIDEO AM HANFODION GWELLA PIANO BLUES: 'Cwrs Cwymp Piano y Gleision' gyda Caint D. Smith

Mae 'Piano With Kent' yn nod masnach sydd wedi'i gofrestru yn yr UD. Er bod y cwrs hwn yn rhad ac am ddim i'r cyhoedd ar hyn o bryd, fel y'i cyhoeddwyd ar y wefan hon yn unig, dylid cynghori bod y wefan gyfan hon, pianowithent.com, a'i holl gynnwys gwreiddiol yn Deunydd â Hawlfraint. Gan Gaint. D. Smith o Piano gyda Chaint. (c) 2010. Cedwir pob hawl.

 


cwricwlwm


Gwers Un - “Graddfa'r Gleision”

 

Atodol (dewisol) o “A Study in Blues Piano” - Licks # 1 a # 2

 

Gwers Dau - “Rhigol Llaw Chwith”

Gwers Tri - “Pum Dyfais Rhiffio Rhaid i Wybod”

 

Gwers Pedwar - “Dilyniant y Gleision 12 bar Clasurol”

 

Gwers Pump - “Rhowch Eich Dwylo Gyda'i Gilydd”

 

Gwers Chwech - Mwy o awgrymiadau ac ymarfer ar gyfer y Jammer Dau-restr

 

Gwers Saith - Llinell Bas Cerdded a Mwy o Gydlynu

 

Gwers Wyth - Nodiadau Glas a phlygu traw

 

Gwers Naw - Y Peiriant Alaw

 

Gwers Deg - Trosi a Diweddiadau

 

Gwers Un ar Ddeg - Chwarae Gleision mewn Unrhyw Allwedd

 

diwedd y rhestr (pob gwers graidd)

Disgrifiad o'r Cwrs

Dysgwch elfennau hanfodol piano blues byrfyfyr, gan gynnwys Graddfa'r Gleision (mân), patrwm y Gleision 12 bar, rhigolau chwith, ymarferion cydgysylltu, a digon o ddeunydd crai ar gyfer eich llyfu eich hun.

Fy nod yw i chi ddechrau byrfyfyrio unawdau blues gwych!

Er bod y rhan fwyaf o'r cwrs hwn yn allweddol C, mae gwers fanwl sy'n ymdrin â thrawsnewid graddfa'r felan, a dilyniant y felan 12 bar, yn allweddi eraill.

Ai dyma beth rydych chi'n edrych amdano?

Dylai myfyrwyr sy'n dilyn y cwrs hwn fod â diddordeb mewn dysgu blues byrfyfyr.  Fel rheol mae gan fyrfyfyrio mewn blues strwythur sylfaenol, canolfan allweddol, a dilyniant cord sy'n cael ei ddilyn. Mae’r rhythm a’r cordiau’n rhoi’r ymdeimlad hyfryd hwnnw inni o rigol amlwg, ac mae’r unawdwyr yn gwneud eu peth “ar ben” hynny. Yn y cwrs hwn, byddwch chi'n dysgu'r pethau strwythurol sylfaenol, ond byddwch chi hefyd yn cael (yn cael eu dysgu) y poblogaidd deunyddiau crai ar gyfer creu llyfu ac alawon blues yn gyffredinol. Eich gwaith chi fydd troi'r deunyddiau crai hynny yn llyfiadau gwreiddiol. Gallaf roi arweiniad arbenigol, awgrymiadau a chynghorion a deunydd crai i chi, yr wyf yn ei wneud, ond yn y diwedd, eich unawd chi ydyw! Dyna harddwch astudio byrfyfyr. Rydych chi'n cyrraedd eu hunain hynny.

Mae gwaith byrfyfyr wedi'i ysbrydoli gan y Gleision wrth wraidd, a bydd bob amser yn cael dylanwad ar, genres cerddorol dirifedi. Graddfeydd y felan, dilyniannau cord y felan, y “Nodiadau Glas”… mae’r rhain yn staplau o gymaint o roc, hip-hop, jazz, gwlad, efengyl, ac ati. Dyna i enwi ychydig o'r mega-genres sydd â “gwaed glas” yn eu gwythiennau!

Gallwn naill ai anghofio am, neu fethu â chydnabod, gwreiddiau'r felan mewn cymaint o gerddoriaeth gyfoes, ond mae ym mhobman.

Felly, yn ôl at y cwestiwn, “Ai dyma beth rydych chi'n edrych amdano,” byddwn i'n awgrymu “ydw,” oherwydd eich bod chi'n darllen mor bell â hyn, yn dal i hongian i mewn, ar ôl darllen beth sydd, felly felly efallai yr hoffech chi'r dosbarth. Efallai fod hynny'n gasgliad od.

Rhagolwg: Er mwyn eich helpu i gael syniad o sut y gallai'r fideos hyn weithio i chi, mae Gwers # 4 (dolen isod) ar hyn o bryd yn wyliadwy fel rhagolwg gwers lawn.

Gwybodaeth neu brofiad a argymhellir

  • Bydd angen RHIF gallu i ddarllen cerddoriaeth (yn wir am y cwrs penodol hwn, ac ar gyfer mwyafrif y gwersi ar y wefan hon).
  • Mae gwybod enwau'r nodiadau ar eich bysellfwrdd (fel E, F #, G) yn ddefnyddiol yn y dosbarth hwn, ond nid yw'n ofynnol yn llwyr.
  • Rydyn ni'n dechrau allan gan obeithio eich bod chi eisoes yn chwarae “ychydig o biano.”
  • Cerddorion sydd eisoes yn brofiadol gyda offeryn arall, gan gynnwys gitâr y felan, yn gallu elwa o'r cwrs hwn hefyd. Hynny yw, fe allech chi (1) ddysgu rhai sgiliau bysellfwrdd a / neu (2) dysgu pethau theori newydd a / neu (3) cael syniadau newydd.

Dogfennau Cwrs Defnyddiol

(Cliciwch delwedd y ddogfen isod i'w lawrlwytho neu ei gweld.)

Catalog o Gordiau a Graddfeydd
Catalog o Gordiau a Graddfeydd (ar gyfer Cwrs Cwymp Piano y Gleision)
Gwrando a Argymhellir
Gwrando a Argymhellir (Gleision)

Y Cwrs Cyflawn (tudalennau fideo w / text intros)

Am ddim i bawb, o Gaint Piano Gyda Chaint (y wefan hon).

 

Mae 'Piano With Kent' yn nod masnach sydd wedi'i gofrestru yn yr UD. Er bod y cwrs hwn yn rhad ac am ddim i'r cyhoedd ar hyn o bryd, fel y'i cyhoeddwyd ar y wefan hon yn unig, dylid cynghori bod y wefan gyfan hon, pianowithent.com, a'i holl gynnwys gwreiddiol yn Deunydd â Hawlfraint. Gan Gaint. D. Smith o Piano gyda Chaint. (c) 2010. Cedwir pob hawl.

Cheers!


Gwers Un - “Graddfa'r Gleision”

 

Atodol (dewisol) o “A Study in Blues Piano” - Licks # 1 a # 2

 

Gwers Dau - “Rhigol Llaw Chwith”

Gwers Tri - “Pum Dyfais Rhiffio Rhaid i Wybod”

 

Gwers Pedwar - “Dilyniant y Gleision 12 bar Clasurol”

 

Gwers Pump - “Rhowch Eich Dwylo Gyda'i Gilydd”

 

Gwers Chwech - Mwy o awgrymiadau ac ymarfer ar gyfer y Jammer Dau-restr

 

Gwers Saith - Llinell Bas Cerdded a Mwy o Gydlynu

 

Gwers Wyth - Nodiadau Glas a phlygu traw

 

Gwers Naw - Y Peiriant Alaw

 

Gwers Deg - Trosi a Diweddiadau

 

Gwers Un ar Ddeg - Chwarae Gleision mewn Unrhyw Allwedd

 

diwedd y rhestr (pob gwers graidd)

Postiwyd ar - Gadael sylw

Cerddoriaeth Daflen: Lick # 1 o A Study in Blues Piano

 

Myfyrwyr Gleision / Improv:

Sut mae yo blues?

Dwi wedi cael ceisiadau am nodiant piano yn gorchuddio llyfu’r felan yn fy nghwrs, Astudiaeth mewn Piano Gleision.

Mae'r cwrs hwnnw'n seiliedig ar fideo, ac yn dysgu o a gwaith byrfyfyr ar sail cordiau safbwynt.

Weithiau byddaf yn gwrthsefyll darparu nodiant ar gyfer cyrsiau byrfyfyr, oherwydd gall bron hyrwyddo dynwared dall, yn hytrach na chwarae creadigol.

Wedi dweud hynny, rwyf wedi cael cwpl o geisiadau argyhoeddiadol yn ddiweddar gan fyfyrwyr a oedd am gael cerddoriaeth ddalen i ategu'r dosbarth hwn. O ganlyniad, rydw i wedi penderfynu darparu nodiant ar gyfer nifer o'r llyfu, ynghyd â nodiant ar gyfer unawd piano blues cyflawn (yn cynnwys llyfu o'r cwrs).

Dyma ffeil PDF y gellir ei lawrlwytho ar gyfer Lick # 1, “Ynni.”

Cerddoriaeth Daflen Safonol Unigryw gydag Enwau Nodiadau Llythyr wedi'u cynnwys

Clair de Lune Gyda Llythyrau - Llythyrau a Nodiadau || Cerddoriaeth Biano gydag Enwau Nodiadau


Croeso i Piano Gyda Chaint!

CARTREF GWERSI CERDDORIAETH AM DDIM A CHERDDORIAETH TAFLEN CWSMER


Cerddoriaeth Dalen Biano gyda Llythyrau Ychwanegol

 

Gwefan addysgol am ddim yw 'Piano With Kent' - dim hysbysebion trydydd parti, dim pop-ups, a sbam e-bost ZERO…RYDYM YN cynhyrchu a gwerthu cerddoriaeth ddalen arfer - dyma ein rhestr gynyddol!


 Cerddoriaeth Taflen Biano Unigryw ~ Nodyn Llythyr / Nodiadau

* Mae rhestrau cynnyrch cyflawn yn is na'r dolenni cyflym hyn *

~ Ffefrynnau Uchaf ~

BEETHOVEN

SAFON CERDDORIAETH TAFLEN gyda nodiadau llythyren / enwau nodiadau - PDF

Pecyn Sonata Moonlight - Y tri symudiad am bris gostyngedig - Cynhwysir labeli nodiadau llythyr

Beethoven's Sonata Moonlight - Y Symudiad 1af Cyfan - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

Beethoven's Sonata Moonlight - 2il Symudiad Cyfan - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

Beethoven's Sonata Moonlight - 3ydd Symudiad Cyfan - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

Beethoven's Für Elise - Darn Cyfan - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

DEBUSSSY 

SAFON CERDDORIAETH TAFLEN gyda nodiadau llythyren / enwau nodiadau - PDF

Clair De Lune gan Debussy - Darn Cyfan - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

BACH

SAFON CERDDORIAETH TAFLEN gyda nodiadau llythyren / enwau nodiadau - PDF

JS Bach - Rhagarweiniad yn C o Clavier Tempered Da, Llyfr 1 - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

JS Bach - Dyfais yn C Major - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

CHOPIN

SAFON CERDDORIAETH TAFLEN gyda nodiadau llythyren / enwau nodiadau - PDF

 Rhagarweiniad Chopin yn A-Major - Nodyn llythyr labeli wedi'u cynnwys

Chopin's Preliwd yn E-leiaf - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

Chopin's Waltz Munud - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

GWYLIAU AC OCCASION ARBENNIG -

SAFON CERDDORIAETH TAFLEN gyda nodiadau llythyren / enwau nodiadau - PDF

Yn boblogaidd mewn priodasau

Canon yn D. - Trefniant unigryw ar gyfer piano - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

Rhagarweiniad Bach yn C. o Well-Tempered Clavier, Llyfr 1 - Cynhwyswyd labeli nodiadau llythyrau

Cerddoriaeth ddalen Nadolig

Carol y Clychau - Trefniant unigryw ar gyfer piano  - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

Silent Night - Trefniant unigryw ar gyfer piano - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

Pob CYNNYRCH - Manylion a Delweddau Cynnyrch Cliciadwy

Postiwyd ar

CWBLHAU Rag Maple Leaf | Enwau Llythyr-Nodyn wedi'u Cynwys | Cerddoriaeth Daflen PDF | Nodyn Llythyr / Enwau Nodiadau wedi'u cynnwys

Cerddoriaeth ddalen Maple Leaf Rag gyda llythyrau

The 'Maple Leaf Rag' Cyflawn - Gwreiddiol a Di-rwystr!

Mwy o Gerddoriaeth Daflen Piano gyda Llythyrau