Cerddoriaeth a Fideos Piano Blues | Lick #1, Unawd #1 | Yn seiliedig ar 'Astudiaeth mewn Piano'r Gleision'

Cerddoriaeth Taflen Piano y Gleision - Lic #1, Unawd #1

Blues a Jazz llyfu, rhedeg, a llenwi ~ PDF lawrlwytho.

 

Helo i holl fyfyrwyr Jazz a Blues!

Heddiw, rwy'n hapus iawn i gyhoeddi rhywfaint o Gerddoriaeth Piano Blues newydd!

Mae'r gerddoriaeth ddalen hon wedi'i seilio'n uniongyrchol ar ddeunydd o'm cwrs RHAD AC AM DDIM,'Astudiaeth mewn Piano Blues – Canolbwyntio ar 12 Licks. '

Y darn ei hun, dan y teitl Lic #1, Unawd #1 (enw creadigol iawn), yn canolbwyntio ar wers gyntaf fy nosbarth, lle rydyn ni'n cyflwyno ac yn archwilio Lick #1.

Mae cyflwyniad 12 bar ar y ddalen hon (y pen), ac yna tair unawd 12 bar “graddedig”, yn amrywio o anhawster o ganolradd i uwch (wrth ei chwarae fel y mae - ond cofiwch, fe'ch anogir i addasu unrhyw ran ohono neu'r cyfan ohono - mae hyn yn fyrfyfyr wedi'r cyfan!)

Nesaf, mae yna ailadrodd y cyflwyniad 12 bar, ac yna, adran gorffen arbennig, sy'n sicr o blesio!

Cefnogaeth llaw chwith solet

Rwyf wedi cynnwys rhan chwith gyflawn ac amrywiol, i'w defnyddio a/neu i'w hastudio, yn hollt y bas, gan orchuddio'r darn cyfan.  *Mae'r cordiau a'r patrymau chwith hyn wedi'u seilio ar y SYMBOLAU CHORD a ddarperir, sydd yn eu tro yn dilyn y cordiau safonol a ddefnyddir mewn 'C Blues' traddodiadol.

Mae dau rifyn: Y ddalen gyntaf yn cynnwys enwau nodau cerddorol (llythrennau), fel yn F#, G, Ab, cymhwyso at bob nodyn. Mae'r ail ddalen yn cynnwys yr un gerddoriaeth, ond nid oes ganddi'r labeli llythyren-nodyn. (Heb y llythyrau, mae lle yn yr ail argraffiad ar gyfer ychydig o farciau defnyddiol, pethau fel dynameg, tempo, ychydig o frawddegu, ac ati. Mae'r copi hwn hefyd yn edrych yn llai gorlawn, ar y cyfan.)

parhau i ddarllen “Cerddoriaeth a Fideos Piano Blues | Lick #1, Unawd #1 | Yn seiliedig ar 'Astudiaeth mewn Piano Blues'"

Cerddoriaeth Taflen Piano gyda Llythyrau a Nodiadau Ynghyd | o 'Piano Gyda Chaint' | Dolenni Cyflym

Cerddoriaeth Daflen Unigryw Piano o 'Piano With Kent'

 

Tudalen Cysylltiadau Cyflym

i fy lawrlwythiadau mwyaf poblogaidd

 


Ymweld â fy SIOP GERDDOROL TAFLEN (catalog llawn) YMA


Categori newydd!

JAZZ A PIANO GLAS!

 


NEWYDD! Cerddoriaeth ddalen ar gyfer Lick # 1 o Astudiaeth mewn Piano Gleision – Canolbwyntio ar Ddeuddeg Liciau, (yma ar y safle)!


Dyma unawd sampl arall, gan gynnwys llawer o'r llyfau o'r un hwn'Astudiaeth mewn Piano Gleision' cwrs. Dadlwythwch yr un hon AM DDIM yma (PDF).


Dyma unawd sampl cyflawn yn cynnwys sawl amrywiad o Lick #1, gan gynnwys tri chytgan 12 bar cyflawn, thema agoriadol 12 bar (sef y ‘pen’), a diweddglo cŵl iawn:

Lic #1 – Unawd #1

 Gwyliwch y gofod hwn am fwy o piano jazz a blues Taflen Cerddoriaeth!BEETHOVEN

SAFON CERDDORIAETH TAFLEN gyda nodiadau llythyren / enwau nodiadau - PDF


Beethoven's Sonata Moonlight - Y Symudiad 1af Cyfan - Labeli nodyn llythyr wedi'u cynnwys*


FIDEO NEWYDD! Chwarae amser real o'r uchod Cerddoriaeth Sonata Moonlight.


Beethoven's Sonata Moonlight - 2il Symudiad Cyfan - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

Beethoven's Sonata Moonlight - 3ydd Symudiad Cyfan - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys


PECYN CYNNIG Sonata Golau'r Lleuad  - POB 3 SYMUDIAD am bris gostyngedig - Cynhwysir labeli nodiadau llythyr


Für Elise CWBLHAU (Darn Cyfan) - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys


TCHAIKOVSKY 

~ trefniant ecsgliwsif newydd ~

Prif Thema 'Swan Lake' – TAFLEN CERDDORIAETH PIANO – labeli llythyren-nodyn wedi'u cynnwys


DEBUSSY

SAFON CERDDORIAETH TAFLEN gyda nodiadau llythyren / enwau nodiadau - PDF

Clair De Lune gan Debussy - Darn Cyfan - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys


BACH

SAFON CERDDORIAETH TAFLEN gyda nodiadau llythyren / enwau nodiadau - PDF

JS Bach - Rhagarweiniad yn C o Clavier Tempered Da, Llyfr 1 - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

JS Bach - Dyfais yn C Major - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys


CHOPIN

SAFON CERDDORIAETH TAFLEN gyda nodiadau llythyren / enwau nodiadau - PDF

 Rhagarweiniad Chopin yn A-Major - Nodyn llythyr labeli wedi'u cynnwys

Chopin's Preliwd yn E-leiaf - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

Chopin's Waltz Munud - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys


GWYLIAU AC Achlysuron ARBENNIG 

 

Yn boblogaidd mewn priodasau

Canon yn D. - Trefniant unigryw ar gyfer piano - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

Rhagarweiniad Bach yn C. o Well-Tempered Clavier, Llyfr 1 - Cynhwyswyd labeli nodiadau llythyrau

 

AM Y Gwyliau

Carol y Clychau - Trefniant unigryw ar gyfer piano  - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

Silent Night - Trefniant unigryw ar gyfer piano - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

Deck the Halls - Trefniant unigryw ar gyfer piano - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

Gwyrddion - Trefniant unigryw ar gyfer piano- Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

Pa Blentyn yw Hwn?  - Trefniant unigryw ar gyfer piano - Labeli nodiadau llythyr wedi'u cynnwys

 

POB TAFLEN

 

 

 

'Clair de Lune' | Cerdd Daflen gyda Llythyrau a Nodiadau Ynghyd | Darn cyfan | Cerddoriaeth ddalen PDF

Cyhoeddi 'Clair de Lune' Wedi'i Gyflawni — Cerddoriaeth ddalen piano wedi'i hysgythru'n broffesiynol gyda nodiadau a llythyrau gyda'i gilydd

Mae darn piano bythol a hynod boblogaidd Claude Debussy, Clair de Lune, yn adnabyddus ledled y byd. Mae ei darddiad yn cynnwys dylanwadau o farddoniaeth, cerddoriaeth cyfnod Bach (y cyfnod Baróc), ac ysgol artistig Argraffiadaeth.

A yw 'Clair' o clair de lleuad enw person? Os felly, pwy yw'r person hwnnw?

Y 'Clair' yn y teitl clair de lleuad yn Nodyn cyfeirio at berson. (Rwy'n dod â hwn i fyny yma, oherwydd roeddwn i fy hun wedi meddwl tybed hyn, yn ôl yn y dydd, pan welais y teitl gyntaf.)

parhau i ddarllen “'Clair de Lune' | Cerdd Daflen gyda Llythyrau a Nodiadau Ynghyd | Darn cyfan | Cerddoriaeth ddalen PDF”

Bwndel Sonata Golau Lleuad Beethoven | Pob un o'r 3 symudiad neu Unigol | Cerddoriaeth Daflen Piano gyda Llythyrau a Nodiadau | | Pob un o'r 3 Symudiad | Yn cynnwys Llythyrau-Nodiadau (Nod-Names)

Sonata Piano Rhif 14 Beethoven “Moonlight” Sonata | Cerddoriaeth Daflen gyda Llythyrau a Nodiadau | PDF download

Bwndel: symudiadau 1af, 2il, a 3ydd symudiad* (hefyd yn cael ei werthu yn unigol )


* GALLWCH prynu unrhyw un o'r tri symudiad hyn yn unigol YMA


Nodiadau Llythyr wedi'u Cynnwys | Wedi'i gwblhau ac yn ddigyfnewid

Sonata Rhif 14 “Moonlight” gyfan gan Ludwig v. Beethoven. Pob un o'r 3 symudiad. Darn gwreiddiol, fersiwn gyflawn wreiddiol.

parhau i ddarllen “Bwndel Sonata Beethoven Moonlight | Pob un o'r 3 symudiad neu Unigol | Cerddoriaeth Daflen Piano gyda Llythyrau a Nodiadau | | Pob un o'r 3 Symudiad | Yn cynnwys Nodiadau Llythyren (Enwau Nodiadau)”

Cerddoriaeth Daflen Für Elise gyda Llythyrau a Nodiadau Ynghyd | PDF | Darn Cyfan | Bagatelle Rhif 25 mewn A Lleiaf

Cerddoriaeth ddalen 'Für Elise' gyda llythyrau a nodiadau gyda'i gilydd.

'Bagatelle No. 25 in A-minor' gwreiddiol, cyflawn a digyfnewid Ludwig v. Beethoven.

Gall labeli nodiadau llythyrau ar gerddoriaeth ddalen fod yn hynod ddefnyddiol, weithiau bron yn anhepgor, i bobl sydd â phrofiad cyfyngedig o ddarllen cerddoriaeth, a/neu sydd heb fynediad at athro, a/neu sydd â symudedd cyfyngedig, neu rwystrau dysgu o unrhyw fath.

MWY O GERDDORIAETH DAFLEN YMA

parhau i ddarllen “Cerdd Daflen Für Elise gyda Llythyrau a Nodiadau Ynghyd | PDF | Darn Cyfan | Bagatelle Rhif 25 mewn Mân”

Cerddoriaeth Daflen Unigryw Piano o 'Piano With Kent'


Croeso i fy Siop Cerddoriaeth Llen!

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi fy:

BLOG AM DDIM | FIDEOS Tiwtorial

ac mae fy

CYRSIAU BYR PIANO AM DDIM

 


Mae 'Piano With Kent' yn wefan addysgol rhad ac am ddim — dim hysbysebion trydydd parti, dim ffenestri naid, a ZERO e-bost spam…I DO cynhyrchu a gwerthu cerddoriaeth ddalen broffesiynol, arferiad!


 Cerddoriaeth Llen Piano Unigryw ~ Wedi'i Engrafu'n Broffesiynol


Ymweld â fy 'Cyflym Tudalen Cysylltiadau' am fy newisiadau mwyaf poblogaidd

CAtALOG GORFFENNOL

CWBLHAU Rag Maple Leaf | Enwau Llythyr-Nodyn wedi'u Cynwys | Cerddoriaeth Daflen PDF | Nodyn Llythyr / Enwau Nodiadau wedi'u cynnwys

The 'Maple Leaf Rag' Cyflawn - Gwreiddiol a Di-rwystr!

Mwy o Gerddoriaeth Daflen Piano gyda Llythyrau

Ynglŷn â 'Piano With Kent'

Tystebau ac adolygiadau yma


AM 'PIANO GYDA KENT'

Kent Smith, Sylfaenydd Piano With Kent
Kent Smith, Sylfaenydd 'Piano With Kent'

Helo!

Croeso i Piano Gyda Chaint!


Y wefan hon, pianowithkent.com, yn wefan addysgol rhad ac am ddim sy'n seiliedig ar fideo a thestun. Nid oes gennyf unrhyw hysbysebion trydydd parti, dim pops, a dim e-byst sbam. Mae fy ngwefan yn cynnig gwersi piano, bysellfwrdd a theori cerddoriaeth, erthyglau, cyrsiau, cerddoriaeth ddalen seiliedig ar gwrs, a mwy. Rwy'n gerddor gydol oes ac yn athro. Treuliais hefyd flynyddoedd lawer fel datblygwr meddalwedd. Mae fy ngwersi ar-lein fideo a thestun a chyrsiau ar-lein wedi cael eu gwylio a’u prynu ledled y byd ers tua 3.


YN AWR YN CYNNIG CYRSIAU FIDEO AM DDIM GYDA MI (AR Y SAFLE HON)


YMLAEN O GENT: Hei! Dwi'n gweithio'n galed y dyddiau yma ar lyfr PDF newydd o Blues Piano Sheet Music, casgliad o 144 Unawdau Piano Gleision a Syniadau -pob un o honynt seiliedig yn uniongyrchol ar galwodd fy nosbarth fideo am ddim 'Astudiaeth mewn Piano Gleision – Canolbwyntio ar Ddeuddeg Liciau. '  Cerddoriaeth ddalen safonol yw hon, ynghyd â symbolau cord, PLUS: Mae pob nodyn wedi'i labelu â'i enw llythyren gerddorol (fel G, F#, Eb, C.) PDF fydd y fformat. Gwyliwch y gofod hwn os gwelwch yn dda!


Rwy'n gwerthu unigryw cerddoriaeth ddalen arferiad YMA


Piano gyda Kent's cynulleidfa arfaethedig yw unrhyw un sydd eisiau gwella eu chwarae o ganeuon a darnau, caffael sgiliau byrfyfyr a chyfansoddi, cynyddu eu dealltwriaeth gyffredinol o gerddoriaeth, a dysgu llawer o theori cerddoriaeth ymarferol. Fy Taflen Cerddoriaeth, gyda nodiadau llythyr wedi'u cynnwys, yn arbennig o boblogaidd ymhlith pobl sydd â phrofiad blaenorol o ddarllen cerddoriaeth piano, ond sydd bellach angen diweddariad manwl - gyda'r gerddoriaeth hon yn gyfeirnod cyflawn ar y ddalen - gan wneud pethau'n fwy darllenadwy, o ran pa allwedd dylid chwarae, ar gyfer pob nodyn printiedig.

YNGLŶN Â Caint – BIO FFORMAT TRAFODOL

Caint yma!

Yr hyn sy’n dilyn yw gwybodaeth “bio-debyg” amdanaf i fel athro, a phethau cysylltiedig eraill.

Mae'r testun hwn yn union isod, yr wyf fel arfer yn ei ddefnyddio mewn bios a phroffiliau a lleoedd eraill pryd bynnag y gwelaf nad yw ysgrifennu amdanaf fy hun, yn y person cyntaf yr wyf yn ei olygu, yn mynd.

//////////////////////////////

Mae Kent Smith yn hyfforddwr piano a drwm proffesiynol (weithiau'n dysgu gitâr hefyd), ac yn fysellfwrddwr a drymiwr proffesiynol profiadol wedi'i leoli yn Ne California.

Mae ganddo radd mewn perfformio cerddoriaeth a phiano o Goleg Fullerton, gan raddio gydag anrhydedd uchel. Mae'n aelod oes o gymdeithas anrhydeddau gorau Coleg Fullerton, Sigma Gama Alpha.

Yn saith oed, cychwynnodd Caint wersi ffurfiol mewn drymiau. Erbyn pedair ar ddeg oed roedd yn ddrymiwr proffesiynol rhan-amser mewn band R&B poblogaidd yn Philadelphia (Mae'n amser).

Yn ystod yr un “cyfnod Philadelphia,” dechreuodd astudiaethau piano clasurol, ac roedd wedi gwirioni am oes!

Ar ôl graddio o'r coleg gyda gradd mewn perfformio piano a cherddoriaeth gyffredinol (gan gynnwys jazz, cyfansoddi ffurfiol a masnachol, a mwy o offerynnau taro), gwnaeth ei fywoliaeth fel pianydd, bysellfwrdd a drymiwr rywbryd, gan weithio mewn amrywiol fandiau (yn fwyaf arbennig yr OC- band roc blaengar wedi'i seilio Pencampwr), ac mae hefyd wedi gwneud cryn dipyn o waith bysellfwrdd mewn amryw o stiwdios recordio Orange County ac LA.

Dechreuodd Caint ar yrfa gyfochrog mewn datblygu meddalwedd yn ei dridegau. Nawr, wedi ymddeol yn ddiweddar o'i swydd fel pensaer technegol yn AT&T, mae wedi dychwelyd i gerddoriaeth yn llawn amser.

Mae Caint wedi ennill cyfoeth o brofiad proffesiynol trwy ei ddegawdau o ddysgu, perfformio, cyfansoddi a gwaith stiwdio.


Helo o Gaint!


O ran y bio hwnnw, hoffwn ddiolch i'm mam am ei ysgrifennu ... dim ond twyllo! Ond hoffwn o ddifrif ddiolch i'r ddau o fy rhieni (bellach yn y nefoedd), am eu cefnogaeth a'u hanogaeth ddiwyro i'm gyrfa gerddoriaeth (ynghyd ag unrhyw beth arall yr oeddwn yn angerddol amdano, sy'n llawer i gadw i fyny ag ef). Roeddent yn rhieni a bodau dynol anhygoel. Felly, yn yr ystyr hwnnw, fe wnaethant “ysgrifennu fy bio mewn gwirionedd.”

Ar bwnc diolchgarwch, hoffwn sôn am fy mab yma. Nid wyf yn rhannu manylion, na hyd yn oed wybodaeth amwys neu gyffredinol amdano yn fy mhethau ar-lein, er mwyn amddiffyn ei breifatrwydd, yn amlwg. Ond gadewch imi ddweud wrthych chi, y dyn hwnnw yw y gwir olau a chariad fy mywyd.


Croeso i fy safle, a diolch am fod yma!


Pâr o nodiadau cyflym ynglŷn â pham y dylai pob cerddor cyfoes wybod am allweddellau a theori sylfaenol


I ddechrau, fel y gall unrhyw brif gerddoriaeth coleg ddweud wrthych, mae bysellfwrdd y piano o fewn cyrraedd eich athro theori cerdd neu athro bob amser. Dyna gotta dweud rhywbeth wrthych chi, iawn?

Ac rydyn ni i gyd yn gwybod cymaint y mae pob cyfarwyddyd cerddoriaeth yn yr ysgol - ar unrhyw lefel gradd - yn dibynnu ar y piano fel gwallgof.

Nawr gwiriwch hyn: bob mae'n ofynnol i gerddoriaeth fawr, ni waeth beth yw eu prif offeryn, chwarae a dysgu llawer iawn o biano. Mae hynny bron yn ofyniad cyffredinol ar draws rhaglenni cerddoriaeth ar lefel coleg a / neu broffesiynol ledled y byd. Gwiriwch hynny ar y we, fe welwch yr hyn yr wyf yn ei olygu.

CERDDORIAETH BOBLOGAETH, COFNODION a CEISIADAU DIGIDOL

Bydd unrhyw beiriannydd stiwdio ddigidol, gwneuthurwr curiadau proffesiynol, cyfansoddwr modern, rhaglennydd, dilyniannwr, cynhyrchydd recordiau, wyddoch chi, unrhyw un o'r cathod hynny, yn dweud wrthych eu bod yn defnyddio'r bysellfwrdd hwnnw sydd ynghlwm wrth y DAW neu'r bwrdd cymysgu yr holl amser friggin. Rhybudd dywedais proffesiynol i fyny yna ... teimlo fi?

Dim ond blaen mynydd iâ anferth siâp piano yw'r enghreifftiau hyn, ond arhoswch, mae'n fynydd iâ da, mae angen trosiad gwell arnaf. Byddaf yn defnyddio'r un am y tro, gwiriwch yn ôl yn nes ymlaen?

Iawn te! Diolch am stopio i mewn, gwiriwch bethau - mae yna lawer o gynnwys AM DDIM yn fy mlog gwersi.

 

Piano gyda Chaint
Linus y Gath Jazz