Postiwyd ar - Gadael sylw

Gleision y Gleision # 7: Y 'Fflat-Tri i Bump'

Taenwch y cariad

Gleision y Gleision # 7: Fflat-Tri i Bump Patrymau - O 'Astudiaeth mewn Piano Gleision'

DIWEDDARWYD gan Gaint: Mawrth 30, 2021. Tiwtorial blues fideo yn disgrifio patrwm llyfu amlbwrpas ar gyfer piano jazz a blues.


Helo!

Y gyfres fer jazzy hon o nodiadau cromatig, yr wyf yn galw'r Fflat-3 i 5, yn fynegiant cyfarwydd yn y Gleision. Mae hyn yn hawdd math o lyfu (gallwch chi newid y llyfu yn hawdd iawn) i'w glywed mewn triliwn o alawon jazz a blues prif ffrwd, yn ogystal ag ym mhob cerddoriaeth gysylltiedig, unrhyw beth sydd â chyffyrddiad hyd yn oed â Blues Inflection.

Sy'n meddwl, fe allech chi alw hyn yn ystrydeb. 

Yn y Gleision, gallai chwaraewr byrfyfyr (arweiniol) gwregyswch ystrydeb, neu ddeg, i roi gwybod yn benodol i wrandawyr ble maen nhw:  “Rydych chi yn y Gleision, diolch yn fawr iawn!”  Unrhyw bryd y byddwch chi'n mentro i diriogaeth blues hynod wreiddiol, mae ystrydeb yn lle gwych i ddod adref iddo!

GWERS # 7 - Tiwtorial FIDEO

Postiwyd ar

Cerddoriaeth Dalen Für Elise gyda Nodiadau wedi'u Labelu â Llythyrau | Lawrlwytho PDF

Taenwch y cariad

Cerddoriaeth Dalen Für Elise Beethoven gydag Enwau Llythyr-Nodyn

Gall enwau nodiadau llythyrau ar gerddoriaeth ddalen fod yn ddefnyddiol iawn, weithiau bron yn anhepgor, i bobl sydd â phrofiad cyfyngedig o ddarllen cerddoriaeth, a / neu sydd heb fynediad at athro, a / neu sydd â symudedd cyfyngedig, neu rwystrau dysgu o unrhyw fath.

parhau i ddarllen Cerddoriaeth Dalen Für Elise gyda Nodiadau wedi'u Labelu â Llythyrau | Lawrlwytho PDF

Postiwyd ar - Gadael sylw

Sut i Chwarae Cordiau Anodd ar Biano neu Allweddellau

Taenwch y cariad

Sut i ddelio â 'Gor-orlenwi' of Eich Bysedd wrth ddelio â Lletchwith Chords

Mae'r swydd heddiw wedi'i chymryd o cyfnewid ar-lein rhwng un o ddilynwyr YouTube i mi, a minnau, ynglŷn â chwestiwn yr oedd wedi'i bostio ar un o fy nhiwtorialau YouTube. Y pwnc trafod yma yw chwarae siapiau cord anodd ar y piano...

parhau i ddarllen Sut i Chwarae Cordiau Anodd ar Biano neu Allweddellau

Postiwyd ar

Gwersi Piano Gleision Am Ddim: Astudiaeth mewn Piano Gleision - Canolbwyntio ar Ddeuddeg Lic

Taenwch y cariad

Croeso i Astudiaeth mewn Piano Gleision!

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae hon yn astudiaeth fanwl o ddeuddeg llyfu blues, gydag awgrymiadau cymorth chwith helaeth. Archwilir pob llyfu / riff yn fanwl, gan gynnwys amrywiadau, byseddu, awgrymiadau chwarae, a chefnogi theori cerddoriaeth.

Yn fwy na dim ond dysgu'r nodiadau trwy rote, cewch gipolwg ar y patrymau, y graddfeydd, y cordiau a'r ysbeidiau dan sylw, gan gynnwys sut i drawsosod pob llyfu.

O ganlyniad, bydd pob llyfiad yn cael ei feistroli fel DEUNYDD RAW ar gyfer amrywiadau diddiwedd, gyda chymwysiadau mewn llawer o leoliadau cerddorol (genres).

Mae llyfu # 10 y grŵp hwn mewn gwirionedd yn fwy na llyfu; yn hytrach, mae'n rhoi rhigol agoriadol 12 bar dwy law cyflawn i chi, gan gynnwys patrwm chwith i gynnal eich llyfu trwy gydol eich unawd.

Taflen Cerddoriaeth

Gall myfyrwyr lawrlwytho ac argraffu cerddoriaeth ddalen ddewisol ar gyfer nifer o'r llyfu. Mae yna hefyd ddarn unigol enghreifftiol gyda chyflwyniad 12 bar, ac yna unawd piano 12 bar sy'n cynnwys llyfu o'r dosbarth.


  • MAE'R CWRS HON AM DDIM I YMWELWYR PAN FYDD YN GOLYGU YMA YN UNIG. SUT FELLY, POB CYNNWYS GWREIDDIOL AR PIANOWITHKENT.COM GWEDDILLION DEUNYDD COPYRIGHTED, AWDURDODIR AR GYFER DEFNYDD PERSONOL YN UNIG, AC YW NI AWDURDODIR AR GYFER DOSBARTHU, YN UNIGOL YN AWDURDOD YN UNIG, YN YSGRIFENNU, GAN KENT D. SMITH O PIANOWITHKENT.COM.
  • Piano Gyda Chaint yn Nodau Masnach Cofrestredig yr UD.
  • Diolch am eich cefnogaeth barhaus i addysg am ddim!

Gan Gaint. D. Smith o Piano gyda Chaint. (c) 2010. (c) 2021. Cedwir pob hawl.

 


YR ASTUDIAETHAU DEWIS LICK


Un

parhau i ddarllen Gwersi Piano Gleision Am Ddim: Astudiaeth mewn Piano Gleision - Canolbwyntio ar Ddeuddeg Lic

Postiwyd ar

Dysgwch bob un o'r 12 Cord Mawr a phob un o'r 12 Cord Maj7 yn ôl Patrwm (nid trwy rote)

Taenwch y cariad

<- Yn ôl i Dudalen y Prif Gwrs Chords 108

Croeso yn ôl!

Heddiw, byddwn yn dysgu'r fformiwla 3 llythyren unigryw sy'n berthnasol i bob safon Mawr a Seithfed Mawr Cord.

cynulleidfa: Unrhyw gerddor sy'n ei chael hi'n anodd cofio'r nodiadau unigol i'r holl gordiau hongian hynny ar y piano neu allweddellau, ac sy'n chwilio am ateb!

Disgrifiad: Dysgwch sut i alw'r nodiadau i unrhyw un o'r deuddeg ar unwaith mawr cordiau - heb gorfod dibynnu ar gof rote. Mae'r wers hon yn berthnasol i bob un o'r deuddeg seithfed mawr cordiau hefyd.

Gwers Fideo:

Postiwyd ar

Tip Unawd Jazz # 12

Dyfais Hanner Cam Jazz ar gyfer Unawdau Jazz
Taenwch y cariad

Helo ffrindiau!

Rhowch gynnig ar hyn: Ewch i'ch offeryn a chwarae graddfa C-fwyaf o'r top i'r gwaelod (CBAGFEDC). Chwaraewch y rhain fel wythfed nodyn wedi'u gwasgaru'n gyfartal ymhen 4/4 amser.

Fe sylwch nad yw'r nodyn olaf, y C isaf, yn glanio ar guriad solet (yn yr achos hwn, curiad un fyddai hwnnw). Yn lle, mae'n glanio ar yr wythfed nodyn olaf o'r mesur blaenorol.

parhau i ddarllen Tip Unawd Jazz # 12

Postiwyd ar

Techneg 3 bys hawdd ar gyfer Rhedeg Pentatonig Argraffiadol ar Biano (mae hynny'n iawn, dim ond 3 bys!)

Taenwch y cariad

Helo byrfyfyrwyr a jamwyr: Dyma ffordd bwerus i chwarae llyfu piano / bysellfwrdd pentatonig trawiadol wrth solo mewn lleoliadau roc, blues, neu jazz, gan ddefnyddio tri bys yn unig yn eich llaw dde. Mae'r fideo hon yn defnyddio'r raddfa enwog “mân bentatonig” (mae “pentatonig” yn cyfeirio at raddfa pum nodyn). Gydag ychydig o waith byddwch chi'n synnu pa mor gyflym y gallwch chi hedfan ar draws y bysellfwrdd gan ddefnyddio'r tric syml hwn o'r grefft!

parhau i ddarllen Techneg 3 bys hawdd ar gyfer Rhedeg Pentatonig Argraffiadol ar Biano (mae hynny'n iawn, dim ond 3 bys!)

Postiwyd ar - Gadael sylw

Symbolau Cord: add2 neu add9? (yn cynnwys fy fideo ar ddefnyddio nawfed ychwanegol i gordiau)

Taenwch y cariad

Helo bawb!

Yn ddiweddar, cefais gwestiwn heddiw (ar fy sianel YouTube), un rhagorol, y mae ei bwnc yn destun dadl. Mae'r cwestiwn mewn ymateb i un o fy fideos ynglŷn â defnyddio cordiau add9 ar y piano. (Mae dolen i'r fideo wedi'i chynnwys isod.)

Roeddwn i'n meddwl y byddwn i'n rhannu'r edau yma:

BARN: Onid yw'r D yn Cadd9 i fod i fod yn wythfed yn uwch? Mae'n debyg fy mod i wedi drysu pam nad Add2 ydyw yn lle.

parhau i ddarllen Symbolau Cord: add2 neu add9? (yn cynnwys fy fideo ar ddefnyddio nawfed ychwanegol i gordiau)

Postiwyd ar - Gadael sylw

Lleisiau Cord ar gyfer Piano Jazz (Gwraidd, Llaw Chwith, Math B)

Taenwch y cariad

“Math B” Lleisiau Cord Di-wreiddiau ar gyfer Piano

Mae “llais di-wreiddiau” ar y piano (yn enwedig ar gyfer cefnogaeth chwith) yn wych ar gyfer trin cordiau jazz mawr na ellir eu gorchuddio gan un llaw yn unig fel rheol. Mae'r tiwtorial fideo hwn yn dangos i chi sut i chwarae II-VI sy'n swnio'n gyfoethog yn y llaw chwith, wrth ganiatáu i'r chwaraewr bas (neu chi, ar guriad arall) orchuddio'r gwreiddyn. parhau i ddarllen Lleisiau Cord ar gyfer Piano Jazz (Gwraidd, Llaw Chwith, Math B)