ສອນ piano ແລະດົນຕີໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າກັບ Kent

ກະຈາຍຄວາມຮັກ

ການສຶກສາໃນ piano ສີຟ້າ - ສຸມໃສ່ 12 ລິດ

ເພງແຜ່ນທາງເລືອກ ສຳ ລັບການສຶກສາໃນ piano ສີຟ້າ

ເພງເພັງ ສຳ ລັບລອກອັນດັບ 1

ເພງເພັງ ສຳ ລັບລອກອັນດັບ 2 

ເພງເພັງ ສຳ ລັບລອກອັນດັບ 10

ຕົວຢ່າງ 12-Bar Blues Piano Solo 

ອຸປະຕິເຫດ Piano Blues ຂອງລາຍວິຊາ

ຊຸດ 'Chords 108'

* ຊຸດການສຶກສາທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າຂອງໂພດວິດີໂອ - blog, ກຳ ລັງ ດຳ ເນີນຢູ່…. 

ຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕາຕະລາງຂອງເນື້ອໃນ ສຳ ລັບຊຸດນີ້.