प्रकाशित

केन्टको साथ निजी पाठको बारेमा

प्रेम फैलाउनुहोस्

क्यान्टको साथ निजी पाठ

पियानो, कीबोर्ड, ड्रम, पर्क्युसन, गिटार र बासको प्रारम्भिक-स्तर, संगीत थियरी, ज्याज थ्योरी। सबै स्तर र शैलीहरू।

 

COVID-19 अपडेट:

सबैलाई नमस्कार,

अर्को सूचना नभएसम्म, म अब निजी पाठहरूको लागि नयाँ विद्यार्थीहरू स्वीकार गर्न सक्षम छैन।

म आशा गर्छु तपाई यस महामारीको बखत सबै सुरक्षित र राम्रै हुनुहुन्छ।

चीजहरू अगाडि बढ्दा यस पृष्ठ अद्यावधिक हुनेछ।

*पियानो केन्ट संग अझै माथि र चालु छ, अहिले नै ... धेरै निःशुल्क सामग्री!

-केन्ट


***

***