केन्ट संग निजी पाठ - अब अनलाइन उपलब्ध छ

UPDATED: जुन 6, 2022।

Kent बाट नमस्कार!

कृपया स्काइप मार्फत मसँग अनलाइन निजी पाठहरूको सन्दर्भमा यो ठाउँ हेर्नुहोस्।

त्यो चाँडै आउँदैछ!

म रचना, सुधार, संगीत सिद्धान्त, ज्याज सिद्धान्त, किबोर्ड सिद्धान्त, व्यावसायिक सद्भाव, र थप सिकाउँछु!

यहाँ छ यस वेबसाइटको बारेमा थप, र me.

चाडै भेटौला!

केन्ट