प्रकाशित - टिप्पणी छोड्नुहोस्

पुस्तक समीक्षा: जोज पियानो श्रृंखला जोन मेहेगन द्वारा

मेरो "ज्याज पियानो बाइबिल" जोन मेहेगनको चार पुस्तकहरूको श्रृंखला हो, जसलाई सामूहिक रूपमा ज्याज इम्प्रोवाइजेशन श्रृंखला। पुस्तकहरू एक संगीतकारको रूपमा तपाईंको प्रशिक्षणको अमूल्य अंश हुन सक्छ, विशेष गरी ज्याजको क्षेत्रमा, किनकि क्लासिक जाजको ठोस समझ संगीतको थियरीको पक्षहरूमा पर्याप्त भारी हुन सक्छ!

पढाइ जारी राख्न पुस्तक समीक्षा: जोज पियानो श्रृंखला जोन मेहेगन द्वारा