केन्टको साथ नि: शुल्क पियानो र संगीत पाठ्यक्रमहरू

प्रेम फैलाउनुहोस्

ब्लूज पियानो मा एक अध्ययन - 12 Licks मा ध्यान केन्द्रित

वैकल्पिक पाना संगीत ब्लूज पियानो मा एक अध्ययन को लागी

शीट संगीत चाट # 1 को लागी

शीट संगीत चाट # 2 को लागी 

शीट संगीत चाट # 10 को लागी

नमूना १२-बार ब्लूज पियानो एकल 

ब्लूज पियानो क्र्यास कोर्स

'Chords 108' श्रृंखला

* भिडियो ब्ल्ग पोष्टहरूको नि: शुल्क शैक्षिक श्रृंखला, प्रगतिमा ...। निजी पाठहरू पहिले नै प्रकाशित भइसकेका छन्। 

माथिको माथिको श्रृ series्खलाको तालिकामा लिंक छ।